KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

Zarejestrowani uczestnicy konferencji w ramach opłaty konferencyjnej otrzymują:

  • udział w sesjach oraz warsztatach;
  • identyfikator z programem;
  • materiały konferencyjne;
  • certyfikat;
  • wstęp na stoiska wystawców;
  • nielimitowane przerwy kawowe;
  • 2 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady (czwartek, piątek, sobota), kolacja (piątek)

Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
Wydarzenie towarzyszące: Uroczysta kolacja (środa).

OPŁATY

1. Bez zakwaterowania

– pielęgniarka członek PSPO – 500 zł*
*opłata przysługuje członkom z co najmniej rocznym stażem, nie zalegającym w opłacaniu składek

– pielęgniarka nie będąca członkiem PSPO – 800 zł

– wydarzenie towarzyszące (uroczysta kolacja) 100 zł

2. Z zakwaterowaniem (2 noclegi)

– pielęgniarka członek PSPO 900 zł*
*opłata przysługuje członkom z co najmniej rocznym stażem, nie zalegającym w opłacaniu składek

– pielęgniarka nie będąca członkiem PSPO – 1200 zł (dopłata do pokoju 1 os. 200 zł (2 doby))

– wydarzenie towarzyszące (uroczysta kolacja) 100 zł

3. Przedstawiciel

– bez zakwaterowania 900 zł

– wydarzenie towarzyszące (uroczysta kolacja) 100 zł

Uwaga

Osoby mające czynny udział otrzymują 300 zł zniżki w opłacie /przy autorstwie zbiorowym zniżkę otrzymuje pierwszy autor zakwalifikowanej pracy lub osoba prezentująca/

Podane ceny opłaty konferencyjnej są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Wydarzenia towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Poland. Udział w wydarzeniach towarzyszących stanowi dodatkową opłatę ponoszoną przez uczestnika.

Opłatę za konferencję prosimy wnieść do dnia
30 kwietnia 2024*

Dane do przelewu

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
02-781 Warszawa ul. W. K. Roentgena 5,
PKO SA 50 1240 1125 1111 0010 0064 0313

Tytuł płatności: XXVI konferencja PSPO + nazwisko i imię uczestnika

*UWAGA!

Niedokonanie opłaty do dnia 30 kwietnia będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

W sytuacjach wyjątkowych prosimy o kontakt z Barbara Jobda, tel: 602 610 029, e-mail: bj@coi.pl

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji prosimy zgłosić do organizatora e-mailem: bj@coi.pl. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od 1- 30 kwietnia 2024 – koszty manipulacyjne wynoszą 50%;
  • rezygnacja zgłoszona po 30 kwietnia 2024 – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
Scroll to Top