Warunki udziału  firm  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji proponujemy: 

  • miejsce na stoisko firmy,  możliwość prezentacji w krótkim wystąpieniu, organizację warsztatów, 
  • dołączenie materiałów informacyjnych firmy do materiałów konferencyjnych, 
  • umieszczenie logo firmy w materiałach konferencyjnych.

Kontakt we wszystkich sprawach związanych z uczestnictwem Firm oraz ich Przedstawicieli  

mgr Marta Mitruczuk, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie, ul. Roentgena 5
e-mail: marta.mitruczuk@pib-nio.pl,  tel: 605 957 221 

oraz

Prezes PSPO
mgr Barbara Jobda 
e-mail: bj@coi.pl, tel: 602 610 029 

Scroll to Top