image_printWydrukuj stronę

Serdecznie zapraszam na I Międzynarodową Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej”, organizowaną przez Katedrę Pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Konferencja odbywać się będzie 7.09.2023 r. Udział w niej jest bezpłatny. Będzie miała charakter hybrydowy i będą Państwo mogli w niej uczestniczyć online.

Międzynarodową  Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej

Link do rejestracji: https://haochn.anstar.edu.pl/rejestracja/

Zapraszamy do udziału czynnego, swoje prace prosimy zgłaszać do 12.08. Zakwalifikowane prace zostaną wydane w e-monografii.

Zaprosiliśmy Gości z zagranicy, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnej kliniki, leczenia choroby nowotworowej, możliwości rokowania w zależności od stopnia zaawansowania choroby, ale przede wszystkim ukazanie procesu chorowania i zdrowienia jako drogi, która choć często trudna medycznie, dzięki holistycznemu podejściu do procesu leczenia i zaangażowaniu nie tylko specjalistów z różnych obszarów, ale też samego pacjenta i jego bliskich, może okazać się łatwiejsza do przebycia.

Organizowana konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę objęcia pacjenta onkologicznego i jego rodziny opieką psychologiczną od momentu postawienia diagnozy, potrzebę wyposażenia studentów kierunków medycznych i paramedycznych w umiejętność komunikacji z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi, zdolność rozpoznawania potrzeb pacjenta i dostosowania sposobów informowania o chorobie i sposobach leczenia do stanu psychofizycznego pacjenta oraz motywowania do współpracy. Podjęte zostaną również tematy związane z terapią zajęciową i rehabilitacją onkologiczną.

Dlatego bardzo serdecznie zapraszam osoby zainteresowane tematem naszej konferencji, Nauczycieli Akademickich, Studentów i wszystkich chętnych do uczestniczenia w naszej konferencji.

Szczególne zaproszenie, także do udziału czynnego, kieruję do Pacjentów, Ozdrowieńców i Opiekunów / Osób Bliskich Pacjentowi.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

dr Małgorzata Pasek, prof. AT
Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
I Międzynarodowej Konferencji Onkologicznej
HUMANISTYCZNE ASPEKTY OPIEKI
W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
https://haochn.anstar.edu.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” (umowa nr DNK/SP/549402/2022).

Scroll to Top