Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Pielęgniarstwo Onkologiczne

O PSPO

Obecnie Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych w 11 Oddziałach Terenowych skupia około 700 członków z terenu całego kraju.

Serdecznie zapraszamy wszystkie pielęgniarki zainteresowane działaniem na rzecz pielęgniarstwa onkologicznego. Warunkiem członkostwa jest złożenie deklaracji do Zarządu Głównego lub Prezesa Oddziału Terenowego najbliższego miejsca pracy lub zamieszkania, lub przesłanie deklaracji do Zarządu Głównego.

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Konferencje i szkolenia . Ogłoszenia i komunikaty . Z prasy medycznej

AKTUALNOŚCI

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH

Działając na mocy Statutu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, które odbędzie się w  Warszawie

I termin: 10 listopada 2023 godz. 15.00

II termin 10 listopada 2023 godz. 15.30

Zapraszamy  wszystkich członków PSPO.

ZGŁOSZENIA  kliknij tutaj

Walne Zgromadzenie będzie poprzedzone sesją szkoleniową, która rozpocznie się o godzinie 10.00.

Szczegółowe informacje wkrótce.

Scroll to Top