Korespondencje do Zarządu Głównego prosimy przesyłać na adres:

Barbara Jobda
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

kontakt telefoniczny602 610 029

e-mail: bj@coi.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

NIP 526-21-31-355
KRS 0000134265
Regon 011996070

Numer konta bankowego: PKO SA IX Oddział Warszawa 50 1240 1125 1111 0010 0064 0313

Korespondencję do Skarbnika prosimy przesyłać na adres:

Katarzyna Nowak-Rzepko
Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

kontakt telefoniczny: 22 546 23 91

e-mail: knowak@coi.pl

Korespondencję do Sekretarza prosimy przesyłać na adres:

Maciej Krajewski
Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
Wielkopolskie Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Poznań

Serdecznie zapraszamy wszystkie pielęgniarki zainteresowane działaniem na rzecz pielęgniarstwa onkologicznego.

Scroll to Top