Adres Zarządu
bj@coi.plul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel: 602 610 029

Prezydium Zarządu Głównego

Prezes PSPO

mgr Barbara Jobda

Adres do korespondencji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

e-mail: bj@coi.pl

Wiceprezes PSPO

dr Małgorzata Pasek

Adres do korespondencji:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

e-mail: malgorzata_pasek@wp.pl

Sekretarz 

mgr Maciej Krajewski

Adres do korespondencji:
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

e-mail: maciej.krajewski@wco.pl

Skarbnik

mgr Katarzyna Nowak-Rzepko

Adres do korespondencji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

e-mail: knowak@coi.waw.pl

Członkowie Zarządu 

dr Alicja Dyla

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice 

mgr Marzena Pyk

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3, 25-743 Kielce

Prezesi Oddziałów Terenowych PSPO

mgr Ewa Sawicka
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Białymstoku
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok

mgr Ewa Madajewska
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Bydgoszczy
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

dr Janina Książek
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Gdańsku
Katedra Pielęgniarstwa AM
Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego
ul. Skłodowskiej-Curie 3A
80-210 Gdańsk

mgr Joanna Kiwic-Szmuc
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Gliwicach
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy
Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

mgr Beata Stepczuk
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Opolu
Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole

mgr Ewa Szukała
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

mgr Mariola Hus
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Onkologii
ul. Chopina 2
35-055 Rzeszów

mgr Marzena Kaczmarek
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Szczecinie
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

mgr Marzanna Milczarek
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Warszawie
Instytut Hematologii i Tramsfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-781 Warszawa

Scroll to Top