Adres Zarządu
bj@coi.plul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel: 602 610 029

Prezydium Zarządu Głównego

Prezes PSPO

mgr Barbara Jobda

Adres do korespondencji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

e-mail: bj@coi.pl

Wiceprezes PSPO

dr Beata Barańska

Adres do korespondencji:
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

ul. Księdza Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów

e-mail: bbaranska1@o2.pl

Sekretarz 

mgr Barbara Cichocka

Adres do korespondencji:
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

ul. dr I Romanowska, 85-796 Bydgoszcz

e-mail: cichockab@co.bydgoszcz.pl

Skarbnik

mgr Katarzyna Nowak-Rzepko

Adres do korespondencji:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

e-mail: knowak@coi.waw.pl

Członkowie Zarządu 

mgr Maciej Krajewski

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

e-mail: maciej.krajewski@wco.pl

mgr Jolanta Tworowska

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice 

e-mail: jolanta.tworowska@gliwice.nio.gov.pl

Prezesi Oddziałów Terenowych PSPO

mgr Agnieszka Dydak
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Brzozowie
Podkarpackie Centrum Onkologii
ul. Księdza Bielawskiego 18
36-200 Brzozów

mgr Danuta Króliczewska
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Bydgoszczy
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

dr Janina Książek
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Gdańsku
Katedra Pielęgniarstwa AM
Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego
ul. Skłodowskiej-Curie 3A
80-210 Gdańsk

mgr Joanna Kiwic-Szmuc
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Gliwicach
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy
Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

mgr Beata Stepczuk
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Opolu
Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole

mgr Ewa Szukała
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

mgr Mariola Hus
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Onkologii
ul. Chopina 2
35-055 Rzeszów

mgr Marzena Kaczmarek
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Szczecinie
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

mgr Joanna Machnowska
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Warszawie
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy
ul. W. K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Scroll to Top