W celu przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych wypełnij i wyślij na adres PSPO poniższą deklarację:

Opłata członkowska wynosi 24 zł rocznie płatne na konto PSPO w mBanku
nr konta 14 1140 2004 0000 3502 7671 3803

Zgodnie ze Statutem PSPO

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pielęgniarka(arz) i położna zajmująca się opieką nad pacjentem z chorobą nowotworową, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która(y) złoży pisemną deklarację przynależności i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia mocą podjętej uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału Terenowego.
2. Deklaracja przynależności składana jest do Zarządu Głównego lub do Zarządu Oddziału Terenowego, jeśli w rejonie pracy lub zamieszkania kandydatki (a) działa Terenowy Oddział Stowarzyszenia.

Scroll to Top