Dofinansowania specjalizacji pielęgniarskich od 2022 r.

Uwaga! Ustalono kwoty dofinansowania specjalizacji pielęgniarskich od 2022 r.