Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych – Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Zarząd Główny PSPO

Komitet Organizacyjny Konferencji

  • Przewodnicząca mgr Barbara Jobda – Prezes PSPO 
  • mgr Barbara Cichocka – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • mgr Beata Kaźmierczak – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • mgr Danuta Króliczewska – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • mgr Małgorzata Trzcińska – Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  • mgr Marta Mitruczuk – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Scroll to Top