Kontakt w sprawach organizacyjnych

Barbara Jobda

e-mail: bj@coi.pl     
tel: 602 610 029 

Organizator

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych 
Adres korespondencyjny: 02-781 Warszawa, ul. W. Roentgena 5 
tel: 602 610 029    
e-mail: bj@coi.pl 

Scroll to Top