Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje firm farmaceutycznych, oraz ich wystawy są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, późn. zm.)

PROGRAM XXVI KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ PSPO

dla pielęgniarek onkologicznych 

23 – 25 maja 2024 r.
City Hotel w Bydgoszcz

23.05.2024 r. Czwartek 

12.00 – 15.00 Rejestracja uczestników

15.30 – 16.00 OTWARCIE KONFERENCJI Wystąpienia zaproszonych Gości

16.00 – 19.00 SESJA INAUGURACYJNA

  1. wykład inauguracyjny
  2. Panel dyskusyjny z udziałem konsultantów wojewódzkich w dziedzinie piel. onkologicznego
  3. Panel dyskusyjny z udziałem koordynatorów, pielęgniarek, pacjentów,

24.05.2024 r. Piątek

9.00 – 11.00 SESJA I PRAKTYKA KLINICZNA

11.00 Przerwa kawowa

11.30 – 13.30 SESJA II ETYKA/ E-PIELĘGNIARSTWO I SZTUCZNA INTELIGENCJA

13.30 – 14.00 Wykład sponsorowany

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 SESJA III ZARZĄDZANIE/EDUKACJA i WSPARCIE W ROZWOJU ZAWODOWYM

17.00 – 18.00 Wykład sponsorowany

19.00 Kolacja

25.05.2024 r. Sobota

9.00 – 10.00 IV SESJA V  BADANIA NAUKOWE/ ANALIZA PRZYPADKÓW

10.00 – 11.00 SESJA SZKOLENIOWA / WARSZTATOWA pielęgnacja dostępów naczyniowych

11.00 – 12.00 SESJA SZKOLENIOWA / WARSZTATOWA psychoonkologia

12.00 – 13.00 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSPO

13.30 – 14.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14.00 Obiad

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie 

Scroll to Top