Przewodnicząca Komitetu Naukowego XXVI Konferencji PSPO – dr n. med. Janina Książek

Członkowie:

 1. dr n. med. prof. AT Małgorzata Pasek
 2. dr n. o zdrowiu Beata Barańska
 3. dr n. med. Anita Szymańska
 4. mgr piel. specjalista piel. onkologicznego Zofia Jędrusik
 5. mgr piel. specjalista piel. onkologicznego Marzena Kaczmarek
 6. mgr piel. specjalista piel. onkologicznego, Joanna Kiwic-Szmuc
 7. mgr piel. Maciej Krajewski
 8. mgr piel. Katarzyna Nowak-Rzepko

Komunikat Komitetu Naukowego

Komitet Naukowy zaprasza do czynnego udziału w XXV konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO

Zakres tematyczny zgłaszanych prac

 1. PRAKTYKA KLINICZNA: oparta na dowodach opieka pielęgniarska w radioterapii, chemioterapii, nowoczesnych terapiach systemowych, leczeniu skojarzonym oraz w pielęgniarstwie inwazyjnym.
 2. ZAGADNIENIA ETYCZNE, E-PIELĘGNIARSTWO I SZTUCZNA INTELIGENCJA: aktualne dylematy etyczne w opiece onkologicznej, co oznacza odpowiedzialna sztuczna inteligencja i jak e-pielęgniarstwo może kształtować przyszłość relacji pielęgniarka-pacjent.
 3. ZARZĄDZANIE, EDUKACJA I ORGANIZACJA, NOWE KOMPETENCJE: jak trenować, edukować i zarządzać personelem oraz odkrywać metody wzmacniania rozwoju zawodowego swoich pracowników i własnego.
 4. BADANIA NAUKOWE/ ANALIZA PRZYPADKÓW – głos w dyskusji na temat aktualnych wyników badań, pielęgniarstwa opartego o dowody naukowe, roli obserwacji pielęgniarskich w analizie przypadku.

Zasady składania prac do prezentacji i druku:
Wytyczne dotyczące opracowania streszczenia e-posteru

Tytuł pracy:Należy podać w języku polskim
Autor / Autorzy pracy:Podać
Afiliacja Autora / Autorów pracy:Podać
Układ streszczenia pracy
Oryginalne
Wstęp:
Cel pracy:
Materiał i metody:
Wyniki:
Wnioski:
Słowa kluczowe:
Wymogi edytorskie
streszczenia
Streszczenie należy przygotować w języku polskim, powinno zawierać:
200 – 250 wyrazów dla prac oryginalnych i nie więcej niż 200 słów dla prac poglądowych i kazuistycznych. Wyrazy liczone bez autorów i afiliacji. Streszczenie powinno zawierać nie więcej niż pięć słów kluczowych. Tekst powinien być przygotowany:
z użyciem edytora Microsoft Word;
czcionka Times New Roman (CE);
wielkość 12 pkt.;
odstęp między wierszami 1,5;
marginesy 2,5 cm;
akapity należy zaznaczyć wyraźnymi wcięciami (tabulatorem).
Nazwa pliku ze streszczeniem:Nazwisko i Imię (dotyczy pierwszego autora pracy)
– Temat pracy… Np.: Kowalski Jan -Pielęgniarstwo

Streszczenie należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2024r. w formie pliku Word na adres: konferencja@pspo.pl.
W temacie korespondencji proszę zamieścić konferencja PSPO.

Streszczenia zakwalifikowanych prac zostaną umieszczone w materiałach konferencyjnych.

Wzorem poprzednich lat pierwszy / prezentujący pracę autor zakwalifikowanej pracy otrzyma zniżkę w opłacie konferencyjnej w wysokości 300 zł.

Scroll to Top