Przewodnicząca Komitetu Naukowego XXV Konferencji PSPO –  dr Małgorzata Pasek 

Członkowie – skład Komitetu Naukowego Konferencji PSPO, 2022 

 1. Mgr Barbara Jobda – Prezes PSPO 
 1. Mgr Urszula Czyżykowska – Warszawa 
 1. Dr Alicja Dyla – Gliwice 
 1. Dr Sylwia Dahms – Bydgoszcz 
 1. Mgr Maciej Krajewski – Poznań 
 1. Dr Janina Książek – Gdańsk 
 1. Mgr Małgorzata Matczuk – Lublin 
 1. Mgr Elżbieta Oliwa – Klita – Opole  
 1. Dr Małgorzata Pasek – przewodnicząca 
 1. Mgr Małgorzata Wróblewska – Białystok – sekretarz

Komunikat Komitetu Naukowego

Komitet Naukowy zaprasza do czynnego udziału w XXIV konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO. Tematyka konferencji dotyczy opieki pielęgniarskiej w terapiach onkologicznych.  

Tematy sesji: 

 1. Od Rentgena do CyberKnife – długa droga promieniowania jonizującego, czyli o radioterapii w onkologii. 
 1. Klasyczna chemioterapia i nowoczesne terapie systemowe. 
 1. Zarządzanie objawami i opieka interdyscyplinarna w pielęgniarstwie inwazyjnym. 
 1. Dziecko chore na nowotwór – sztuka pielęgnowania. 
 1. Czy mamy kryzys? Etyka, pielęgniarstwo. 

ZASADY PRZYGOTOWANIA STRESZCZENIA 

Streszczenia wystąpień należy przygotować według następujących wytycznych: 300 – 1000 wyrazów, czcionka Times New Roman 12 pkt, pojedynczy odstęp między wierszami, marginesy 2,5 cm. 

Streszczenie należy przesłać w formie pliku Word na adres: konferencja@pspo.pl 

W temacie korespondencji proszę zamieścić konferencja PSPO.  

Tytuł pliku: nazwisko autora-streszczenie 

Układ streszczenia powinien być następujący:

 • Imię i nazwisko autora / autorów  
 • Miejsce pracy 
 • Tytuł pracy 
 • Słowa kluczowe: maksymalnie 5 słów kluczowych

oraz  

Dla prac badawczych:  

Wstęp. Cel. Materiał i metody. Wyniki. Wnioski. 

Dla prac poglądowych

Cel pracy, podstawowe założenia oraz powinno stanowić układ ciągły (bez wypunktowań).  

Treść streszczenia w języku polskim. 

Termin zgłaszania prac: 22.04.2022 r. 

Streszczenia zakwalifikowanych prac zostaną umieszczone w  materiałach  konferencyjnych.  

Wzorem poprzednich lat pierwszy prezentujący pracę autor zakwalifikowanej pracy otrzyma zniżkę w opłacie konferencyjnej w wysokości 300 zł.  

Przewiń do góry