image_printWydrukuj stronę

OPIEKA ONKOLOGICZNA – WIELE TWARZY JEDEN CEL pod takim hasłem w dniach 15-17 maja 2019 r w Mrągowie odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO.

XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO

Pierwszy dzień konferencji wypełniły Sesja Inauguracyjna oraz Walne Zebranie PSPO.
Konferencję otworzyła mgr Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, witając zaproszonych gości i uczestników Konferencji.

Sesję Inauguracyjną pod hasłem PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE W KANADZIE – BYŁYŚMY, WIDZIAŁYŚMY
DZIELIMY SIĘ, uświetniła obecność Pani Diany Zawisza – pielęgniarki z Princess Margaret Hospital w Toronto.
Z interesujących wystąpień Diany Zawisza, Janiny Książek oraz Moniki Cieplak i Moniki Pawlak – mogłyśmy się dowiedzieć jak zostać pielęgniarką onkologiczną w Kanadzie, jak zorganizowana jest opieka nad pacjentem onkologicznym oraz jaka jest rola pielęgniarki w badaniach klinicznych w tym kraju.
Po zakończeniu sesji inauguracyjnej odbyło się Walne Zebranie Członków PSPO, w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działalności w roku 2018 złożone przez Zarząd Główny PSPO, dyskutowano o problemach pielęgniarek onkologicznych, planach Stowarzyszenia na kolejny rok oraz przyjęto nowych członków.

Drugi dzień konferencji wypełniły trzy pełne ciekawych i inspirujących tematów sesje naukowe przygotowane przez Oddziały Terenowe PSPO.

Sesja I Pielęgniarstwo Onkologiczne w Praktyce – OT w Poznaniu,

Sesja II Nowoczesna Opieka Pielęgniarska – OT w Warszawie

Sesja III Wyzwania Pielęgniarstwa Onkologicznego w XXI wieku, OT w Gliwicach.

Program sesji wypełniły ciekawe prezentacje dotyczące różnorodnych aspektów praktyki pielęgniarki onkologicznej. Warto zauważyć, iż praktycznie każdą sesję wykładową kończyła ożywiona dyskusja wywołana zagadnieniami poruszanymi przez prelegentów, powodowana zarówno ciekawością nowoczesnych terapii, jak i czasem wątpliwościami związanymi z odmiennymi spostrzeżeniami podczas własnej praktyki pielęgniarskiej.

Trzeciego – ostatniego dnia konferencji odbyły się dwie sesje:

Sesja warsztatowa: Bezpieczne Leczenie onkologiczne drogą dożylną którą poprowadził lek med. Rafał Młynarski z Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego. Tematyka sesji wzbudziła duże zainteresowanie oraz wywołała ożywioną dyskusję dotycząca zwłaszcza niektórych aspektów praktycznych obsługi i pielęgnacji portów dożylnych.

Konferencję zakończyła Sesja: VARIA, w której było szereg ciekawych prezentacji dotyczących różnorodnych aspektów opieki onkologicznej. Jedną z nich była przedstawiona przez dr Leszka Kraj, dotyczyła ona Zapalenia błony śluzowej u pacjentów onkologicznych.
W XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-szkoleniowa PSPO w Mrągowie uczestniczyło ponad 300 uczestników z wielu ośrodków i oddziałów onkologicznych w Polsce.

Program konferencji był wypełniony „po brzegi” co z jednej strony świadczy o dużej liczbie zgłoszeń aktywnych uczestników, z drugiej zaś wymagało od uczestników – długiej i skupionej obecności podczas prezentacji i wykładów.
Wszystkie sesje konferencyjne, cieszyły się bardzo dobra frekwencją oraz aktywnym udziałem uczestników. Konferencja w Mrągowie była dla uczestników dobrym, oczekiwanym spotkaniem i okazją do wymiany doświadczeń interdyscyplinarnych co z pewnością przyczyni się do wzbogacenia naszych wrażeń, wiedzy i doświadczeń wyniesionych z konferencji.

W trakcie Konferencji poruszaliśmy również zagadnienia trudne, bo dotyczące naszych nierzadkich przecież problemów wynikających z braku partnerstwa i współpracy w zespołach terapeutycznych czy nadmiernego obciążenia pracą z powodu braków w obsadzie pielęgniarskiej.
Na zakończenie sprawozdania pragnę w imieniu Zarządu Głównego podziękować wszystkim Uczestnikom Konferencji.
W pierwszej kolejności tym, którzy dzieląc się zarówno własnymi doniesieniami naukowymi, jak i bogatym doświadczeniem zawodowym przedstawili swoje ciekawe prezentacje.

Dziękuję także wszystkim uczestnikom konferencji, którzy tworzyli tak uważne i liczne audytorium, bez którego Konferencja nie mogłaby się odbyć.
Szczególne wyrazy podziękowania kieruję w stronę dr n. med. Małgorzaty Pasek, przewodniczącej Komitetu Naukowego, która co roku sprawia, że w programie ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych odnajdujemy tyle nowych i wartościowych merytorycznie tematów.
Serdeczne podziękowania składam Pani mgr Katarzynie Nojkampf oraz członkom Komitetu Organizacyjnego z Olsztyna, za pracę włożoną w organizację tego wydarzenia oraz troskę i gościnność okazaną wszystkim uczestnikom Konferencji w Mrągowie.
XXIII konferencja już za nami, mamy nadzieję spotkać się ponownie za rok jak zwykle w maju, tym razem w Rzeszowie – serdecznie zapraszamy.

Barbara Jobda
Prezes ZG PSPO

Scroll to Top