image_printWydrukuj stronę

Mija właśnie rok od czasu jak roku przekazaliśmy Państwu PROCEDURĘ OBSŁUGI PORTÓW NACZYNIOWYCH opracowaną z myślą o tym aby każda pielęgniarka do, której trafia pacjent z wszczepionym portem naczyniowym postępowała według ujednoliconych zasad.

Do Procedury dołączona była Książeczka Obserwacji i Obsługi Zaimplantowanego Portu Dożylnego, która jest integralną jej częścią.

Procedurę wraz z książeczką obsługi i pielęgnacji portu otrzymały wszystkie ośrodki onkologiczne /Pielęgniarki Naczelne/, Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Prezesi OT PSPO, oraz pielęgniarki oddziałowe oddziałów onkologii w szpitalach specjalistycznych.
Po roku nadszedł czas na ewaluację i wprowadzenie koniecznych uzupełnień dlatego
zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy chcą włączyć się w te działania o zgłoszenia i nadsyłanie uwag oraz propozycji zmian w procedurze.
Barbara Jobda Tel. 602610029 fax 22 7503867 e-mail bj@coi.waw.pl
Przypominamy, że w dalszym ciągu udostępniamy Program Kursu Doskonalącego OPIEKA NAD PACJENTEM Z ZAŁOŻONYM PORTEM DOŻYLNYM, /łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu wynosi 10 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 5 godzin i zajęcia praktyczne – 5 godzin. Autorem Programu jest dr Małgorzata Pasek
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych Program Kursu Doskonalącego OPIEKA NAD PACJENTEM Z ZAŁOŻONYM PORTEM DOŻYLNYM, otrzymał Rekomendacje ZG PSPO i będzie udostępniany nieodpłatnie po otrzymaniu pisma skierowanego do Zarządu Głównego PSPO.

Wszelkich szczegółowych informacji na ten temat udziela Prezes PSPO nr. tel. 602610029, e-mail: bj@coi.waw.pl lub na adres Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Scroll to Top