1

Zaproszenie na I Międzynarodową Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej”

Serdecznie zapraszam na I Międzynarodową Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej”, organizowaną przez Katedrę Pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Konferencja odbywać się będzie 7.09.2023 r. Udział w niej jest bezpłatny. Będzie miała charakter hybrydowy i będą Państwo mogli w niej uczestniczyć online.

Międzynarodową  Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej

Link do rejestracji: https://haochn.anstar.edu.pl/rejestracja/

Zapraszamy do udziału czynnego, swoje prace prosimy zgłaszać do 12.08. Zakwalifikowane prace zostaną wydane w e-monografii.

Zaprosiliśmy Gości z zagranicy, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnej kliniki, leczenia choroby nowotworowej, możliwości rokowania w zależności od stopnia zaawansowania choroby, ale przede wszystkim ukazanie procesu chorowania i zdrowienia jako drogi, która choć często trudna medycznie, dzięki holistycznemu podejściu do procesu leczenia i zaangażowaniu nie tylko specjalistów z różnych obszarów, ale też samego pacjenta i jego bliskich, może okazać się łatwiejsza do przebycia.

Organizowana konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę objęcia pacjenta onkologicznego i jego rodziny opieką psychologiczną od momentu postawienia diagnozy, potrzebę wyposażenia studentów kierunków medycznych i paramedycznych w umiejętność komunikacji z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi, zdolność rozpoznawania potrzeb pacjenta i dostosowania sposobów informowania o chorobie i sposobach leczenia do stanu psychofizycznego pacjenta oraz motywowania do współpracy. Podjęte zostaną również tematy związane z terapią zajęciową i rehabilitacją onkologiczną.

Dlatego bardzo serdecznie zapraszam osoby zainteresowane tematem naszej konferencji, Nauczycieli Akademickich, Studentów i wszystkich chętnych do uczestniczenia w naszej konferencji.

Szczególne zaproszenie, także do udziału czynnego, kieruję do Pacjentów, Ozdrowieńców i Opiekunów / Osób Bliskich Pacjentowi.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

dr Małgorzata Pasek, prof. AT
Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
I Międzynarodowej Konferencji Onkologicznej
HUMANISTYCZNE ASPEKTY OPIEKI
W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
https://haochn.anstar.edu.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” (umowa nr DNK/SP/549402/2022).
XXV Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Pielęgniarek Onkologicznych już za nami

Była rozwijająca, inspirująca I integrująca. Dziękujemy za Wasz tak liczny udział. Za aktywność i skupienie w czasie sesji i za wszystkie  dobre rozmowy.

Wierzymy, że  XXV Konferencja PSPO  pozostawiła w nas wszystkich nową wiedzę praktyczną, głębokie refleksje zawodowe i że posłużyła wymianie doświadczeń. Była też miłą  okazją do bezpośredniego spotkania, które tylko (mamy nadzieję) wzmogło pragnienie kolejnych naszych wspólnych rozmów i dobrych ogólnopolskich kontaktów !  Zapraszamy do udziału w naszych regionalnych spotkaniach i do zobaczenia na kolejnej ogólnopolskiej konferencji PSPO za rok. 

Fotorelację z konferencji można znaleźć naszej stronie FB
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

Wesołych ŚwiątŻyczenia świąteczne

zyczenia-swiateczne-2023

Wszystkim Członkom, Partnerom i Sympatykom PSPO
składam serdeczne życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w Zdrowiu, Radości i Ciepłej Rodzinnej atmosferze.

A Pokój i Radość Niech towarzyszą Wam przez cały Nowy 2023 Rok.

Barbara Jobda

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
Projekt edukacyjny dla pielęgniarek: PACJENT W LECZENIU SYSTEMOWYM

IMMUNOTERAPIA W HEMATOONKOLOGII – WYBRANE ASPEKTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
– sesja edukacyjna dla pielęgniarek onkologicznych

8 grudnia 2022 r.

Miejsce szkolenia: Lublin, Hotel Wieniawski, ul. Sądowa 6

PROGRAM

9.00 – otwarcie szkolenia, Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Sesja I godz. 9.00 – 11.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/ Chemioterapia w leczeniu nowotworów, problemy związane z cytotoksycznością leków

 1. Immunoterapia w hematoonkologii, nowe możliwości Terapia Car-T-cells
 2. Szpiczak plazmocytowy – przebieg choroby, objawy, diagnostyka, nowe możliwości leczenia na różnych etapach choroby
  dr Leszek Kraj, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, SPCSK ul. Banacha, Warszawa
 3. Opieka nad pacjentem ze szpiczakiem mnogim: Rozwiązywanie problemów związanych z chorobą oraz terapią, edukacja i zalecenia dla pacjenta w zakresie postępowania z objawami niepożądanymi.
  mgr Katarzyna Nowak-Rzepko Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Sesja II godz. 11.15 – 13.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/ Opieka pielęgniarska nad pacjentem

 1. Przeszczep szpiku w hematoonkologii :
  rodzaje przeszczepów, technika zabiegu, co powinien wiedzieć dawca, przygotowanie chorego do przeszczepu, zalecenia po przeszczepie
  mgr Katarzyna Nowak-Rzepko Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie
 2. Dostęp obwodowy i port naczyniowy w praktyce pielęgniarki onkologicznej – sprzęt, zasady, postępowanie w przypadku wynaczynienia i najczęstszych sytuacji problematycznych.
  mgr Joanna Machnowska, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

13.00 – 13.15. Przerwa kawowa

Sesja III godz. 13.15 – 16.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/

 1. Kompleksowa / holistyczna edukacja pacjenta, u którego zastosowano chemioterapię w systemie szpitalnym, ambulatoryjnym lub domowym.
  dr Małgorzata Pasek Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 2. Jak się odżywiać w czasie terapii , interakcje żywności z lekami.
  dr n. o zdr. Agnieszka Surwiłło-Snarska, Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie
 3. Pomoc psychologiczna dla dawców opieki onkologicznych: psychoonkolog, warsztaty: „Stres spowodowany sytuacją trudną – jak sobie radzić w kryzysie”.

16.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia, certyfikaty. Lunch.
XXIV Ogólnopolska Konferencja PSPO w Teresinie już za nami

Pragnę podziękować wszystkim Uczestnikom za tak liczną obecność, za dobre spotkania, rozmowy i emocje, jest to dla nas motywacja do dalszych działań.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Prelegentów, jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Dziękuję także Komitetowi Naukowemu oraz Komitetowi Organizacyjnemu za ogromny wkład pracy i zaangażowanie bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. 

Mam nadzieję, że są Państwo zadowoleni zarówno z zakresu zagadnień merytorycznych, będących przedmiotem prezentacji i dyskusji, jak również z jej poziomu naukowego.

Za rok odbędzie się CXXV Jubileuszowa konferencja PSPO – Już dziś serdecznie zapraszam Państwa do udziału.

Jeżeli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi wrażeniami, przeżyciami czy przemyśleniami z konferencji, zachęcamy do kontaktu mailowego.

Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych