1

Pacjent w leczeniu systemowym – wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej

Sesja edukacyjna dla pielęgniarek onkologicznych

OT Poznań: 22.09.2021

OT Gliwice 25.09.2021

OT Gdańsk: 07.10.2021

Szczegółowe informacje i zapisy u Prezesów OT

Sesja I Godz. 9.00 – 11.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/

Chemioterapia w leczeniu nowotworów, problemy związane z cytotoksycznością leków

1. Działania niepożądane związane z podawaniem leków cytotoksycznych, profilaktyka i zalecenia postępowania klinicznego.

2. Żywienie w procesie leczenia pacjentów onkologicznych, interakcje żywności z lekami


Sesja II Godz. 11.30 – 14.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/

Opieka pielęgniarska nad pacjentem onkologicznym w trakcie chemioterapii:

1. Kompleksowa/Holistyczna edukacja pacjenta, u którego zastosowano chemioterapię w systemie szpitalnym, ambulatoryjnym lub domowym.

2. Zalecenia pielęgniarskie, dla pacjenta w zakresie minimalizowania działań niepożądanych chemioterapii.

3. Podawanie chemioterapeutyków przez dostęp obwodowy i port naczyniowy – sprzęt, zasady, postępowanie w przypadku wynaczynienia i najczęstszych sytuacji problematycznych.


Sesja III Godz. 14.00 – 15.15 /z pytaniami i ew. dyskusją/

Pomoc psychologiczna dla dawców opieki onkologicznych:

1. „Stres spowodowany sytuacją trudną – jak sobie radzić w sytuacji kryzysowej”.


Podsumowanie Godz. 15.15 /certyfikaty, lunch/
XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy epidemiologiczne związane z epidemią  COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczestników zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowaną na wrzesień 2021 ogólnopolską konferencję PSPO.

Nowy termin konferencji będzie ustalony kiedy tylko przepisy epidemiologiczne na to pozwolą.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Pozdrawiam
Barbara Jobda
Relacja z XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO

OPIEKA ONKOLOGICZNA – WIELE TWARZY JEDEN CEL pod takim hasłem w dniach 15-17 maja 2019 r w Mrągowie odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO.

XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO

Pierwszy dzień konferencji wypełniły Sesja Inauguracyjna oraz Walne Zebranie PSPO.
Konferencję otworzyła mgr Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, witając zaproszonych gości i uczestników Konferencji.

Sesję Inauguracyjną pod hasłem PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE W KANADZIE – BYŁYŚMY, WIDZIAŁYŚMY
DZIELIMY SIĘ, uświetniła obecność Pani Diany Zawisza – pielęgniarki z Princess Margaret Hospital w Toronto.
Z interesujących wystąpień Diany Zawisza, Janiny Książek oraz Moniki Cieplak i Moniki Pawlak – mogłyśmy się dowiedzieć jak zostać pielęgniarką onkologiczną w Kanadzie, jak zorganizowana jest opieka nad pacjentem onkologicznym oraz jaka jest rola pielęgniarki w badaniach klinicznych w tym kraju.
Po zakończeniu sesji inauguracyjnej odbyło się Walne Zebranie Członków PSPO, w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działalności w roku 2018 złożone przez Zarząd Główny PSPO, dyskutowano o problemach pielęgniarek onkologicznych, planach Stowarzyszenia na kolejny rok oraz przyjęto nowych członków.

Drugi dzień konferencji wypełniły trzy pełne ciekawych i inspirujących tematów sesje naukowe przygotowane przez Oddziały Terenowe PSPO.

Sesja I Pielęgniarstwo Onkologiczne w Praktyce – OT w Poznaniu,

Sesja II Nowoczesna Opieka Pielęgniarska – OT w Warszawie

Sesja III Wyzwania Pielęgniarstwa Onkologicznego w XXI wieku, OT w Gliwicach.

Program sesji wypełniły ciekawe prezentacje dotyczące różnorodnych aspektów praktyki pielęgniarki onkologicznej. Warto zauważyć, iż praktycznie każdą sesję wykładową kończyła ożywiona dyskusja wywołana zagadnieniami poruszanymi przez prelegentów, powodowana zarówno ciekawością nowoczesnych terapii, jak i czasem wątpliwościami związanymi z odmiennymi spostrzeżeniami podczas własnej praktyki pielęgniarskiej.

Trzeciego – ostatniego dnia konferencji odbyły się dwie sesje:

Sesja warsztatowa: Bezpieczne Leczenie onkologiczne drogą dożylną którą poprowadził lek med. Rafał Młynarski z Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego. Tematyka sesji wzbudziła duże zainteresowanie oraz wywołała ożywioną dyskusję dotycząca zwłaszcza niektórych aspektów praktycznych obsługi i pielęgnacji portów dożylnych.

Konferencję zakończyła Sesja: VARIA, w której było szereg ciekawych prezentacji dotyczących różnorodnych aspektów opieki onkologicznej. Jedną z nich była przedstawiona przez dr Leszka Kraj, dotyczyła ona Zapalenia błony śluzowej u pacjentów onkologicznych.
W XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-szkoleniowa PSPO w Mrągowie uczestniczyło ponad 300 uczestników z wielu ośrodków i oddziałów onkologicznych w Polsce.

Program konferencji był wypełniony „po brzegi” co z jednej strony świadczy o dużej liczbie zgłoszeń aktywnych uczestników, z drugiej zaś wymagało od uczestników – długiej i skupionej obecności podczas prezentacji i wykładów.
Wszystkie sesje konferencyjne, cieszyły się bardzo dobra frekwencją oraz aktywnym udziałem uczestników. Konferencja w Mrągowie była dla uczestników dobrym, oczekiwanym spotkaniem i okazją do wymiany doświadczeń interdyscyplinarnych co z pewnością przyczyni się do wzbogacenia naszych wrażeń, wiedzy i doświadczeń wyniesionych z konferencji.

W trakcie Konferencji poruszaliśmy również zagadnienia trudne, bo dotyczące naszych nierzadkich przecież problemów wynikających z braku partnerstwa i współpracy w zespołach terapeutycznych czy nadmiernego obciążenia pracą z powodu braków w obsadzie pielęgniarskiej.
Na zakończenie sprawozdania pragnę w imieniu Zarządu Głównego podziękować wszystkim Uczestnikom Konferencji.
W pierwszej kolejności tym, którzy dzieląc się zarówno własnymi doniesieniami naukowymi, jak i bogatym doświadczeniem zawodowym przedstawili swoje ciekawe prezentacje.

Dziękuję także wszystkim uczestnikom konferencji, którzy tworzyli tak uważne i liczne audytorium, bez którego Konferencja nie mogłaby się odbyć.
Szczególne wyrazy podziękowania kieruję w stronę dr n. med. Małgorzaty Pasek, przewodniczącej Komitetu Naukowego, która co roku sprawia, że w programie ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych odnajdujemy tyle nowych i wartościowych merytorycznie tematów.
Serdeczne podziękowania składam Pani mgr Katarzynie Nojkampf oraz członkom Komitetu Organizacyjnego z Olsztyna, za pracę włożoną w organizację tego wydarzenia oraz troskę i gościnność okazaną wszystkim uczestnikom Konferencji w Mrągowie.
XXIII konferencja już za nami, mamy nadzieję spotkać się ponownie za rok jak zwykle w maju, tym razem w Rzeszowie – serdecznie zapraszamy.

Barbara Jobda
Prezes ZG PSPO
Wypalenie zawodowe pielęgniarek

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do włączenia się w badanie poziomu i uwarunkowań wypalenia zawodowego pielęgniarek.

Wszystkie poniższe kwestionariusze nie stanowią narzędzi diagnostyczno-klinicznych, więc nie ma w nich odpowiedzi, które oceniane są jako dobre czy złe. Kwestionariusze te mają na celu określenie, z czym zmagają się osoby wykonujące zawód pielęgniarki oraz co może stanowić czynnik ryzyka lub czynnik ochronny w zakresie wypalenia.

Zatem każda odpowiedź Państwa jest cenna, jeżeli tylko jest szczera.
Badanie zajmuje około 30 minut – serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

>>Wypełnij formularz<<
Relacja z XXII konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO „OPIEKA PIELĘGNIARSKA W NOWYCH TERAPIACH ONKOLOGICZNYCH”

W dniach 23 do 25 maja 2018 roku w Białymstoku, w Hotelu Gołębiewski miało miejsce kolejne, doroczne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych – już XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa PSPO.

Konferencję od strony organizacyjnej przygotował perfekcyjnie Oddział Terenowy PSPO w Białymstoku, a pod względem merytorycznym ośmioosobowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem dr Małgorzaty Pasek.

Konferencję poprzedziło zebranie Zarządu Głównego PSPO oraz Walne Zgromadzenie Członków PSPO, w czasie którego Zarząd Główny PSPO złożył sprawozdanie z działalności w roku 2017, dyskutowano o planach Stowarzyszenia na kolejny rok oraz przyjęto nowych członków.

Konferencje, której tematem przewodnim była „Opieka pielęgniarska w nowych terapiach onkologicznych” otworzyło wystąpienie Pani Prezes PSPO Barbary Jobdy oraz niezmiernie interesujący wykład inauguracyjny prof. dr hab. med. Marka Wojtukiewicza z Centrum Onkologii w Białymstoku pt.: „Medycyna XXI wieku z perspektywy onkologa”.
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa PSPO przyciągnęła ze wszystkich stron i wielu ośrodków onkologicznych w Polsce ponad 300 uczestników.
Program konferencji prawdziwie „pękał w szwach”, co z jednej strony świadczy o dużej liczbie zgłoszeń aktywnych uczestników, z drugiej zaś oznaczało postawienie wobec audytorium wysokich wymagań – długiej i skupionej obecności podczas prezentacji i wykładów. Wszystkie sesje konferencyjne, włącznie z tą ostatnią, przygotowaną przez Oddział terenowy w Białymstoku pt. „Pielęgniarstwo onkologiczne. Wiele twarzy – jeden cel”, cieszyły się bardzo dobra frekwencją, słowem jako uczestnicy konferencji na szczęście nie zawiedliśmy.

Trzeba przyznać, że organizatorzy XXII PSPO, lokalizując ją w Hotelu Gołębiewski, zadbali o nas – uczestników konferencji z iście kresową gościnnością, zapewniając zarówno świetny komfort wykładów, jak i wieczornego relaksu oraz wypoczynku. Nie zabrakło integracyjnej biesiady z muzyką na żywo oraz wycieczki z przewodnikiem szlakiem pięknych zabytków Białegostoku.
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO stała się dla nas jednak przede wszystkim ponownie świetnym polem do wymiany swoich doświadczeń zawodowych pomiędzy najaktywniejszymi zespołami pielęgniarskimi centrów i ośrodków onkologicznych w Polsce. Odrębne Sesje przygotowały zarówno istniejące Oddziały Terenowe PSPO z Warszawy, Gliwic, Poznania, Gdańska i wspomnianego Białegostoku, jak i pielęgniarki z zawiązującego się właśnie nowego Oddziału Terenowego PSPO w Olsztynie, który to będzie gospodarzem przyszłorocznej XXIII Ogólnopolskiej Konferencji PSPO.

Warto zauważyć, iż praktycznie każdą sesję wykładową kończyła ożywiona dyskusja wywołana zagadnieniami poruszanymi przez prelegentów, powodowana zarówno ciekawością nowoczesnych terapii, jak i czasem wątpliwościami związanymi z odmiennymi spostrzeżeniami podczas własnej praktyki pielęgniarskiej.
Konferencja w Białymstoku stała się dla nas także spotkaniem i wymianą doświadczeń interdyscyplinarnych. Podczas sesji wykładowych oraz w kuluarach konferencji swoją wiedzą i obserwacjami podzielili się lekarze, onkolodzy kliniczni, chirurdzy, fizjoterapeuci i psychologowie, co z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia naszych wrażeń, wiedzy i doświadczeń wyniesionych z konferencji.
Dobrze, że w trakcie Konferencji poruszaliśmy również zagadnienia trudne, bo dotyczące naszych nierzadkich przecież problemów z realizacją idei zespołów terapeutycznych i brakami partnerstwa we współpracy, jak chaosu organizacyjnego i niedofinansowania systemu opieki onkologicznej w Polsce.
XXII konferencja już za nami, mamy nadzieję spotkać się ponownie za rok jak zwykle w maju, tym razem w Olsztynie – serdecznie zapraszamy.

Maciej Krajewski
Sekretarz ZG PSPO
Program Edukacyjny „Nudności i wymioty w przebiegu chemioterapii i radioterapii”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie edukacyjnym „Nudności i wymioty w przebiegu chemioterapii i radioterapii” (autor: dr n. med. Marzena Kamińska), skierowanym do Pielęgniarek Onkologicznych, który został zrealizowany dzięki grantowi edukacyjnemu firmy EGIS.

Program edukacyjny jest dostępny w formie kursu on-line na platformie e-learning pod adresem http://elearning.egis.pl

Udział w programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w programie, znajdziecie Państwo na stronie www http://elearning.egis.pl/mod/page/view.php?id=6

Pierwszych 700 uczestników, którzy wezmą udział w programie edukacyjnym – ukończą kurs i rozwiążą test, otrzyma bezpłatny dostęp (ważny do dnia 31 sierpnia 2018) do Wirtualnej Czytelni na Platformy IBUK Libra http://libra.ibuk.pl/p/egis z 19 tytułami różnych dziedzin pielęgniarstwa.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt, e-mail: elearning@egis.pl