1

Ankieta „Dostęp naczyniowy w onkologii i onkohematologii”

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych,

Pragniemy zaprosić Państwa, do współpracy przy innowacyjnym projekcie, którego celem jest zbadanie właściwego doboru urządzeń dostępu naczyniowego dla pacjentów onkologicznych, zidentyfikowanie kluczowych obszarów umożliwiających poprawę w zakresie zapobiegania zdarzeniom niepożądanym i radzenia sobie z nimi oraz poprawę wyników leczenia i jakości życia pacjentów z chorobą nowotworowych w europejskich szpitalach.

Interdyscyplinarna europejska rada doradcza składająca się z czterech ekspertów w dziedzinie onkologii, opracowała w ciągu kilku ostatnich miesięcy, krótkie badanie ankietowe przeznaczone dla personelu medycznego z dziedziny onkologii w całej Europie.

Członkowie rady doradczej:

  1. Prof. dr n. piel. Susanne Cruickshank, The Royal Marsden NHS Foundation Trust, Londyn, Wielka Brytania
  2. Prof. dr n. med. Thomas Decaens, Uniwersytet w Grenoble, Francja
  3. Mgr piel. Grażyna Suchodolska, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk, Polska
  4. Prof. dr n. med. Bruno Vincenzi, Uniwersytet Campus Bio-Medico, Rzym, Włoch

Celem tego badania ankietowego jest umożliwienie członkom rady doradczej zapoznania się z interdyscyplinarnym podejściem w zarządzaniu dostępem naczyniowym związanym z systemowym leczeniem onkologicznym na terenie Europy, a także ustalenie jego wpływu na zmniejszenie odsetka powikłań i poprawę opieki skoncentrowanej na pacjencie.

Wnioski z badania ankietowego oraz dalsze analizy zostaną ewentualnie wykorzystane do opracowania publikacji, która zostanie poddana pod recenzję naukową. Wyniki zostaną udostępnione wszystkim członkom Państwa stowarzyszenia.

Projekt jest finansowany przez firmę Becton Dickinson (BD), ale u jego źródła leży szczere zaangażowane i ekspercka wiedza członków rady doradczej. Niniejsza ankieta została specjalnie zaprojektowana do użytku naukowego i nie zawiera pytań komercyjnych związanych z BD. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety i jej rozpowszechniania, proszę kontaktować się z dyrektorem ds. treści naukowych w firmie Cogora, dr Theresą Saklatvala, pod adresem mo@cogora.com.

Link do ankiety:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/vascular-access-management-in-medical-oncology

Ankieta jest dostępna również w języku polskim:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/vascular-access-management-in-medical-oncology

Wystarczy wybrać język ankiety z rozwijalnej listy umieszczonej w prawym, górnym rogu strony internetowej zawierającej ankietę.
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Działając na mocy Statutu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, które odbędzie się w  Warszawie

I termin: 10 listopada 2023 godz. 15.00

II termin 10 listopada 2023 godz. 15.30

Zapraszamy  wszystkich członków PSPO.

ZGŁOSZENIA kliknij tutaj »

Walne Zgromadzenie będzie poprzedzone sesją szkoleniową, która rozpocznie się o godzinie 10.00.

PROGRAM kliknij tutaj »
Zaproszenie na I Międzynarodową Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej”

Serdecznie zapraszam na I Międzynarodową Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej”, organizowaną przez Katedrę Pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Konferencja odbywać się będzie 7.09.2023 r. Udział w niej jest bezpłatny. Będzie miała charakter hybrydowy i będą Państwo mogli w niej uczestniczyć online.

Międzynarodową  Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej

Link do rejestracji: https://haochn.anstar.edu.pl/rejestracja/

Zapraszamy do udziału czynnego, swoje prace prosimy zgłaszać do 12.08. Zakwalifikowane prace zostaną wydane w e-monografii.

Zaprosiliśmy Gości z zagranicy, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnej kliniki, leczenia choroby nowotworowej, możliwości rokowania w zależności od stopnia zaawansowania choroby, ale przede wszystkim ukazanie procesu chorowania i zdrowienia jako drogi, która choć często trudna medycznie, dzięki holistycznemu podejściu do procesu leczenia i zaangażowaniu nie tylko specjalistów z różnych obszarów, ale też samego pacjenta i jego bliskich, może okazać się łatwiejsza do przebycia.

Organizowana konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę objęcia pacjenta onkologicznego i jego rodziny opieką psychologiczną od momentu postawienia diagnozy, potrzebę wyposażenia studentów kierunków medycznych i paramedycznych w umiejętność komunikacji z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi, zdolność rozpoznawania potrzeb pacjenta i dostosowania sposobów informowania o chorobie i sposobach leczenia do stanu psychofizycznego pacjenta oraz motywowania do współpracy. Podjęte zostaną również tematy związane z terapią zajęciową i rehabilitacją onkologiczną.

Dlatego bardzo serdecznie zapraszam osoby zainteresowane tematem naszej konferencji, Nauczycieli Akademickich, Studentów i wszystkich chętnych do uczestniczenia w naszej konferencji.

Szczególne zaproszenie, także do udziału czynnego, kieruję do Pacjentów, Ozdrowieńców i Opiekunów / Osób Bliskich Pacjentowi.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

dr Małgorzata Pasek, prof. AT
Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
I Międzynarodowej Konferencji Onkologicznej
HUMANISTYCZNE ASPEKTY OPIEKI
W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
https://haochn.anstar.edu.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” (umowa nr DNK/SP/549402/2022).
XXV Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Pielęgniarek Onkologicznych już za nami

Była rozwijająca, inspirująca I integrująca. Dziękujemy za Wasz tak liczny udział. Za aktywność i skupienie w czasie sesji i za wszystkie  dobre rozmowy.

Wierzymy, że  XXV Konferencja PSPO  pozostawiła w nas wszystkich nową wiedzę praktyczną, głębokie refleksje zawodowe i że posłużyła wymianie doświadczeń. Była też miłą  okazją do bezpośredniego spotkania, które tylko (mamy nadzieję) wzmogło pragnienie kolejnych naszych wspólnych rozmów i dobrych ogólnopolskich kontaktów !  Zapraszamy do udziału w naszych regionalnych spotkaniach i do zobaczenia na kolejnej ogólnopolskiej konferencji PSPO za rok. 

Fotorelację z konferencji można znaleźć naszej stronie FB
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

Wesołych ŚwiątŻyczenia świąteczne

zyczenia-swiateczne-2023

Wszystkim Członkom, Partnerom i Sympatykom PSPO
składam serdeczne życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w Zdrowiu, Radości i Ciepłej Rodzinnej atmosferze.

A Pokój i Radość Niech towarzyszą Wam przez cały Nowy 2023 Rok.

Barbara Jobda

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych