Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia odbędzie się

I termin: 10 listopada 2023 godz. 15.00
II termin 10 listopada 2023 godz. 15.30
Hotel Gromada Centrum w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa

Rejestracja tylko do końca października.

  ZGŁASZAM UDZIAŁ W:

  DANE OSOBOWE

  Tytuł naukowy*

  Członek PSPO*

  DANE DO KORESPONDENCJI

  Udział członków PSPO w sesji oraz Walnym Zgromadzeniu PSPO jest nieodpłatny.

  PSPO nie zwraca kosztów dojazdu.

  Scroll to Top