image_printWydrukuj stronę

W dniach 23 do 25 maja 2018 roku w Białymstoku, w Hotelu Gołębiewski miało miejsce kolejne, doroczne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych – już XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa PSPO.

Konferencję od strony organizacyjnej przygotował perfekcyjnie Oddział Terenowy PSPO w Białymstoku, a pod względem merytorycznym ośmioosobowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem dr Małgorzaty Pasek.

Konferencję poprzedziło zebranie Zarządu Głównego PSPO oraz Walne Zgromadzenie Członków PSPO, w czasie którego Zarząd Główny PSPO złożył sprawozdanie z działalności w roku 2017, dyskutowano o planach Stowarzyszenia na kolejny rok oraz przyjęto nowych członków.

Konferencje, której tematem przewodnim była „Opieka pielęgniarska w nowych terapiach onkologicznych” otworzyło wystąpienie Pani Prezes PSPO Barbary Jobdy oraz niezmiernie interesujący wykład inauguracyjny prof. dr hab. med. Marka Wojtukiewicza z Centrum Onkologii w Białymstoku pt.: „Medycyna XXI wieku z perspektywy onkologa”.
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa PSPO przyciągnęła ze wszystkich stron i wielu ośrodków onkologicznych w Polsce ponad 300 uczestników.
Program konferencji prawdziwie „pękał w szwach”, co z jednej strony świadczy o dużej liczbie zgłoszeń aktywnych uczestników, z drugiej zaś oznaczało postawienie wobec audytorium wysokich wymagań – długiej i skupionej obecności podczas prezentacji i wykładów. Wszystkie sesje konferencyjne, włącznie z tą ostatnią, przygotowaną przez Oddział terenowy w Białymstoku pt. „Pielęgniarstwo onkologiczne. Wiele twarzy – jeden cel”, cieszyły się bardzo dobra frekwencją, słowem jako uczestnicy konferencji na szczęście nie zawiedliśmy.

Trzeba przyznać, że organizatorzy XXII PSPO, lokalizując ją w Hotelu Gołębiewski, zadbali o nas – uczestników konferencji z iście kresową gościnnością, zapewniając zarówno świetny komfort wykładów, jak i wieczornego relaksu oraz wypoczynku. Nie zabrakło integracyjnej biesiady z muzyką na żywo oraz wycieczki z przewodnikiem szlakiem pięknych zabytków Białegostoku.
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO stała się dla nas jednak przede wszystkim ponownie świetnym polem do wymiany swoich doświadczeń zawodowych pomiędzy najaktywniejszymi zespołami pielęgniarskimi centrów i ośrodków onkologicznych w Polsce. Odrębne Sesje przygotowały zarówno istniejące Oddziały Terenowe PSPO z Warszawy, Gliwic, Poznania, Gdańska i wspomnianego Białegostoku, jak i pielęgniarki z zawiązującego się właśnie nowego Oddziału Terenowego PSPO w Olsztynie, który to będzie gospodarzem przyszłorocznej XXIII Ogólnopolskiej Konferencji PSPO.

Warto zauważyć, iż praktycznie każdą sesję wykładową kończyła ożywiona dyskusja wywołana zagadnieniami poruszanymi przez prelegentów, powodowana zarówno ciekawością nowoczesnych terapii, jak i czasem wątpliwościami związanymi z odmiennymi spostrzeżeniami podczas własnej praktyki pielęgniarskiej.
Konferencja w Białymstoku stała się dla nas także spotkaniem i wymianą doświadczeń interdyscyplinarnych. Podczas sesji wykładowych oraz w kuluarach konferencji swoją wiedzą i obserwacjami podzielili się lekarze, onkolodzy kliniczni, chirurdzy, fizjoterapeuci i psychologowie, co z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia naszych wrażeń, wiedzy i doświadczeń wyniesionych z konferencji.
Dobrze, że w trakcie Konferencji poruszaliśmy również zagadnienia trudne, bo dotyczące naszych nierzadkich przecież problemów z realizacją idei zespołów terapeutycznych i brakami partnerstwa we współpracy, jak chaosu organizacyjnego i niedofinansowania systemu opieki onkologicznej w Polsce.
XXII konferencja już za nami, mamy nadzieję spotkać się ponownie za rok jak zwykle w maju, tym razem w Olsztynie – serdecznie zapraszamy.

Maciej Krajewski
Sekretarz ZG PSPO

Scroll to Top