image_printWydrukuj stronę

IMMUNOTERAPIA W HEMATOONKOLOGII – WYBRANE ASPEKTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
– sesja edukacyjna dla pielęgniarek onkologicznych

8 grudnia 2022 r.
Miejsce szkolenia: Lublin, Hotel Wieniawski, ul. Sądowa 6

PROGRAM

9.00 – otwarcie szkolenia, Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Sesja I godz. 9.00 – 11.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/ Chemioterapia w leczeniu nowotworów, problemy związane z cytotoksycznością leków

 1. Immunoterapia w hematoonkologii, nowe możliwości Terapia Car-T-cells
 2. Szpiczak plazmocytowy – przebieg choroby, objawy, diagnostyka, nowe możliwości leczenia na różnych etapach choroby
  dr Leszek Kraj, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, SPCSK ul. Banacha, Warszawa
 3. Opieka nad pacjentem ze szpiczakiem mnogim: Rozwiązywanie problemów związanych z chorobą oraz terapią, edukacja i zalecenia dla pacjenta w zakresie postępowania z objawami niepożądanymi.
  mgr Katarzyna Nowak-Rzepko Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Sesja II godz. 11.15 – 13.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/ Opieka pielęgniarska nad pacjentem

 1. Przeszczep szpiku w hematoonkologii :
  rodzaje przeszczepów, technika zabiegu, co powinien wiedzieć dawca, przygotowanie chorego do przeszczepu, zalecenia po przeszczepie
  mgr Katarzyna Nowak-Rzepko Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie
 2. Dostęp obwodowy i port naczyniowy w praktyce pielęgniarki onkologicznej – sprzęt, zasady, postępowanie w przypadku wynaczynienia i najczęstszych sytuacji problematycznych.
  mgr Joanna Machnowska, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

13.00 – 13.15. Przerwa kawowa

Sesja III godz. 13.15 – 16.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/

 1. Kompleksowa / holistyczna edukacja pacjenta, u którego zastosowano chemioterapię w systemie szpitalnym, ambulatoryjnym lub domowym.
  dr Małgorzata Pasek Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 2. Jak się odżywiać w czasie terapii , interakcje żywności z lekami.
  dr n. o zdr. Agnieszka Surwiłło-Snarska, Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie
 3. Pomoc psychologiczna dla dawców opieki onkologicznych: psychoonkolog, warsztaty: „Stres spowodowany sytuacją trudną – jak sobie radzić w kryzysie”.

16.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia, certyfikaty. Lunch.

Scroll to Top