1

Program Konferencjii TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.

JUBILEUSZOWA
XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO
PSPO – XX LAT DLA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.