image_printWydrukuj stronę

Sesja edukacyjna dla pielęgniarek onkologicznych

OT Poznań: 22.09.2021
OT Gliwice 25.09.2021
OT Gdańsk: 07.10.2021
OT Bydgoszcz: 02.12.2021

Szczegółowe informacje i zapisy u Prezesów OT

Sesja I Godz. 9.00 – 11.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/

Chemioterapia w leczeniu nowotworów, problemy związane z cytotoksycznością leków

1. Działania niepożądane związane z podawaniem leków cytotoksycznych, profilaktyka i zalecenia postępowania klinicznego.

2. Żywienie w procesie leczenia pacjentów onkologicznych, interakcje żywności z lekami


Sesja II Godz. 11.30 – 14.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/

Opieka pielęgniarska nad pacjentem onkologicznym w trakcie chemioterapii:

1. Kompleksowa/Holistyczna edukacja pacjenta, u którego zastosowano chemioterapię w systemie szpitalnym, ambulatoryjnym lub domowym.

2. Zalecenia pielęgniarskie, dla pacjenta w zakresie minimalizowania działań niepożądanych chemioterapii.

3. Podawanie chemioterapeutyków przez dostęp obwodowy i port naczyniowy – sprzęt, zasady, postępowanie w przypadku wynaczynienia i najczęstszych sytuacji problematycznych.


Sesja III Godz. 14.00 – 15.15 /z pytaniami i ew. dyskusją/

Pomoc psychologiczna dla dawców opieki onkologicznych:

1. „Stres spowodowany sytuacją trudną – jak sobie radzić w sytuacji kryzysowej”.


Podsumowanie Godz. 15.15 /certyfikaty, lunch/

Scroll to Top