1

Relacja z sesji szkoleniowej Pt. „Kompetencje pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego”

W dniu 5 kwietnia 2016 r. w Hotelu Szkoleniowym COI w Warszawie, odbyła się sesja szkoleniowa pt. „Kompetencje pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego”.

Sesję rozpoczęła dr Elwira Góraj, która wprowadziła nas w zagadnienie omawiając następujące tematy:
Metody leczenia bólu – strategia działania. oraz Ból neuropatyczny u chorych onkologicznych – nowe kierunki leczenia.
Wykład był nie tylko niezwykle interesujący ale także doskonale przeprowadzony.
Nie często udaje słuchać tak jasnego przedstawienia niełatwych przecież zagadnień.

Kolejnym tematem były Kompetencje pielęgniarki w zwalczaniu bólu nowotworowego. Omówiła go zaproszona przez PSPO Pani mgr Anna Kaptacz – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, która zanim podjęła zasadniczy temat przedstawiła słuchaczom PTPOP. Wystąpienie było ciekawe i kompetentne mimo problemów technicznych z pokazem prezentacji. Dziękujemy i liczymy na współpracę naszych Stowarzyszeń.

Ostatnia prezentacja dotyczyła ciekawego i emocjonującego/kontrowersyjnego?/ tematu jakim jest zastosowanie medycznej marihuany w onkologii, podjęła go Pani mgr Małgorzata Czaplińska z Fundacji Hospicjum Onkologiczne w Warszawie.
Prezentację rozpoczęła od wyjaśnienia pojęcia „marihuana medyczna” następnie przedstawiła obecnie obowiązujące na świecie i w Polsce uregulowania prawne dotyczące jej stosowania i problemy pacjentów i ich rodzin z tym związane.
Dowiedziałyśmy się też, że Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie w dniu 07 lipca 2015 w Poradni Przeciwbólowej Hospicjum uruchomiła punkt konsultacyjny o nazwie „Medyczna Marihuana”.

Ta nowa inicjatywa ma na celu pomoc osobom stosującym preparaty zawierające marihuanę do celów leczniczych w uzyskiwaniu informacji na temat leczenia, właściwości farmakologicznych kanabinoidów pochodzenia roślinnego, roli układu kanabinoidowego w funkcjonowaniu organizmu, poznanych i oczekiwanych zastosowań leczniczych.
Oprócz bezpośredniej pomocy chorym i lekarzom ma gromadzić informacje naukowe, analizować oczekiwania pacjentów i sposób ich zaspokajania, gromadzić dane pozwalające na racjonalne kreowanie „polityki” państwa i służby zdrowia wobec stosowania marihuany do celów medycznych w naszym kraju.
Konsultacje udzielane są w siedzibie Poradni Przeciwbólowej Hospicjum – ul. Rtm. Pileckiego 105, 02 – 781 Warszawa lub telefonicznie.
Dyskusja w trakcie i po prezentacji była ożywiona co świadczy o dużym zainteresowaniu tym zagadnieniem.

Kompetencje pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego

Do tematu leczenia bólu nowotworowego w tym również do zagadnień związanych ze stosowaniem medycznej marihuany będziemy wracać na pewno.
Zainteresowanych zapraszamy do udziału w sesji na temat leczenia bólu w czasie XX Konferencji PSPO, która odbędzie się w dniach 18-20.05.2016 w Teresinie.

Barbara Jobda