1

Klub Pielęgniarek Hematologicznych

”Klub Pielęgniarek Hematologicznych” to Projekt szkoleniowy, skierowany do pielęgniarek z klinik i oddziałów hematologii onkologicznej i onkologii klinicznej.

Klub Pielęgniarek Hematologicznych

Udział w szkoleniu umożliwi pielęgniarkom pozyskanie aktualnej wiedzy na temat terapii chorób hematoonkologicznych i raka trzustki oraz postępowaniu w przypadku mogących wystąpić powikłań.
W programie oferujemy również zajęcia warsztatowe z psychoonkologiem.

Jesteśmy przekonane, że uzyskana wiedza pomoże pielęgniarkom w ukierunkowaniu ich działań na podniesienie jakości życia pacjenta oraz przyczyni się do wzmocnienia roli pielęgniarki w interdyscyplinarnym zespole opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową.
W 2018 roku zapraszamy na szkolenia w :

Białymstoku 14 września,
Hotel ARISTO 15-089 BIAŁYSTOK UL. JANA KILIŃSKIEGO 15
Zgłoszenia do dnia 7 września 2018
przyjmuje Pielęgniarka Naczelna Białostockiego Centrum Onkologii
mgr Małgorzata Wróblewska – mwroblewska@onkologia.bialystok.pl

Gliwicach 28 września
Centrum Onkologii – Instytut Oddział w Gliwicach, Wybrzeże Armii Krajowej
Zgłoszenia do dnia 21 września 2018
przyjmuje Prezes PSPO Barbara Jobda
bj@coi.pl

Łodzi 16 listopada 2018r
Boutique Hotel’s III,  przy ul. Piłsudskiego 10/14,  Łódź
Zgłoszenia do dnia 7 października 2018 przyjmuje Prezes PSPO Barbara Jobda  e-mail  bj@coi.pl

Warszawie 12 grudnia 2018
Radisson Blue Sobieski,  plac Artura Zawiszy 1, Warszawa
Zgłoszenia do dnia 1 grudnia  2018 przyjmuje Prezes PSPO Barbara Jobda  e-mail  bj@coi.pl

Uwaga:  zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły w tym szkoleniu w grudniu 2017 r w Warszawie

Barbara Jobda Prezes PSPO
JUBILEUSZOWA XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO

JUBILEUSZOWA XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO
PSPO – XX LAT DLA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO, TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Relacja z Konferencji TUTAJ
Prezentacja jubileuszowa TUTAJ
Streszczenia prac konferencyjnych TUTAJ
Galeria zdjęć TUTAJ
Relacja z XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Teresinie.

W dniach 18-20 maja 2016 w hotelu Kuźnia Napoleońska w Teresinie odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych pt. „PSPO – XX Lat dla rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego”.

Konferencja rozpoczęła się Galą Jubileuszową z udziałem ponad 300 osób, uczestników i zaproszonych gości wśród, których byli nieomal wszyscy Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarki Naczelne Ośrodków Onkologicznych, Prezesi Oddziałów Terenowych PSPO i zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń.

Galę prowadziły mgr Urszula Czyżykowska oraz mgr Katarzyna Nowak-Rzepko z Centrum Onkologii w Warszawie które powitały zaproszonych Gości i uczestników konferencji.

Po krótkim powitaniu głos zabierali zaproszeni goście, wystąpili m. innymi: Pani Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Pani Ewa Grabiec-Raczak – Prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum oraz Pani dr Beata Jagielska – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego, która przemówiła w imieniu Pana Prof. Jana Walewskiego, Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Następnie odczytano listy od zaproszonych nieobecnych: dr Anny Koper Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego, prof. Macieja Krzakowskiego – Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej oraz dr Janusza Medera – Prezesa Polskiej Unii Onkologii.

Po życzeniach i gratulacjach przyszedł czas na wyróżnienia i podziękowania dla osób i instytucji, które w ciągu minionego dwudziestolecia dobrze zasłużyły się dla Stowarzyszenia.

Tytuł „Przyjaciel PSPO” otrzymało 8 osób oraz 6 instytucji a 21 osób otrzymało dyplomy podziękowania za wieloletnią współpracę. Wręczaniu Dyplomów towarzyszyła prezentacja multimedialna XX lat PSPO na którą złożyły się zdjęcia z konferencji i innych wydarzeń w minionych 20 latach działalności Stowarzyszenia.

 Kolejnym punktem Gali było wystąpienie Prezes PSPO Barbary Jobda, która przypomniała historię powstania Stowarzyszenia wspominając osoby, które się do tego przyczyniły a następnie przedstawiła najważniejsze działania w minionych latach i zarysowała strategię na przyszłość.

„Pielęgniarstwo onkologiczne w systemie ochrony zdrowia” to temat kolejnej prezentacji, przedstawiła ją Pani mgr Marzeny Pyk, członek Zarządu Głównego PSPO a także konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla województwa Świętokrzyskiego. W wystąpieniu omówione zostały zmiany w najważniejszych aktach prawnych odnoszących się do pielęgniarek i pielęgniarstwa onkologicznego w perspektywie ostatnich 20 lat.

Następnie wysłuchaliśmy wspaniałego, poruszającego wykładu Profesora Zbigniewa Szawarskiego pt. „O starości”, który na pewno długo pozostanie w naszej pamięci. Gala zakończyła się uroczystą kolacją, którą uświetnił wspaniały tort jubileuszowy oraz występ zespołu artystycznego.

Drugiego dnia konferencji odbyły się cztery pełne ciekawych i inspirujących tematów sesje naukowe.

Pierwszą sesję przygotowaną przez Oddział Terenowy w Białymstoku, prowadziły Panie mgr Maria Puchalska i Katarzyna Marciszewska

Temat sesji: „Leczenie onkologiczne -Życie pacjentów z chorobą nowotworową”. Ta sesja tak została skomentowana na FB przez M. Krajewskiego – Sekretarza PSPO:

„Brawa dla Pań Prelegentek z Terenowego Oddziału PSPO w Białymstoku, które „poszły na pierwszy ogień” i wypadły znakomicie, poruszając odważnie bardzo ważkie, aktualne tematy, pozostające do niedawna tematami tabu!”

Sesja druga pt. „Proces pielęgnowania pacjenta onkologicznego”, była przygotowana przez Oddział Terenowy w Gdańsku. Prowadzenie sesji: dr Janina Książek i dr Renata Piotrkowska. Pani dr J. Książek jak zwykle zaprezentowała ciekawą pracę, interesujące wystąpienie miała też mgr Marzena Kaczmarek Prezes OT PSPO w Szczecinie.

Trzecia sesja pt. „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z zakresu raka jelita grubego” przygotowana przez Oddział Terenowy w Poznaniu była prowadzona przez dr Witolda Kyclera mgr Zofię Cwalinę oraz Ewę Ceglarską. Bardzo ciekawa sesja, w ujęciu ukazującym te aspekty opieki nad pacjentem z rakiem jelita grubego, w których interdyscyplinarność poprawia jakość.

Czwarta i ostatnia sesja pt. „Wyzwania współczesnej opieki pielęgniarskiej w onkologii” była przygotowana przez Oddział Terenowy w Gliwicach a prowadzona przez mgr Jolantę Tworowską i mgr Joannę Kiwic-Szmuc. Niezwykle interesujące prezentacje dotyczące opieki pielęgniarskiej po przeszczepach, zwłaszcza przedstawiona przez mgr Grażynę Ścieżkę „Przeszczep twarzy jako alternatywa nowego życia, jej aspekt psychologiczno-etyczny”.

Drugi wieczór konferencyjny to wieczór integracyjny przy grillu i wspaniałej muzyce.

Ostatni dzień konferencji rozpoczął się od warsztatów, uczestnicy mogli wybrać jeden spośród trzech zaproponowanych:

  • Pozytywna psychologia opieki nad pacjentem onkologicznym.
  • Żywienie pacjentów onkologicznych w praktyce pielęgniarskiej.
  • Zamknięte systemy do przygotowania i podaży cytostatyków.

Każdy z nich znalazł swoich odbiorców a frekwencja świadczyła o dobrym doborze tematów.

Po warsztatach odbyły się dwie sesje:

Piąta zorganizowana przez Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny pt. „Wieloaspektowość opieki pielęgniarskiej wśród pacjentów onkologicznych leczonych na podkarpaciu” sesję prowadziły: mgr Zenona Radwańska i mgr Grażyna Miksiewicz.

W tej sesji dr Małgorzata Pasek przedstawiła rekomendacje PSPO dotyczące profilaktyki, postępowania terapeutycznego oraz edukacji pacjentów w zakresie wynaczynienia leków przeciwnowotworowych.

Szósta sesja pt. „Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym” przygotowana została przez Oddział Terenowy PSPO w Warszawie, prowadzenie: mgr Teresa Janus i mgr Marzanna Milczarek. Była to ostatnią sesja w tej konferencji, interesująca tematyka prezentacji ilustrowała postęp jaki dokonał się w onkologii i pielęgniarstwie onkologicznym

XX Jubileuszowa Konferencja PSPO w Teresinie była największą z dotychczasowych, zgromadziła ona ponad 300 osób, w tym 265 uczestników.

W imieniu Zarządu Głównego PSPO dziękuje wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i znakomitą frekwencję podczas sesji do końca Konferencji. W przygotowanych przez Oddziały Terenowe w: Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Poznaniu, Rzeszowie oraz Warszawie 6 sesjach wykładowych zaprezentowano blisko 40 pielęgniarskich prac autorów pochodzących z wielu ośrodków onkologicznych całej Polski. Autorom prac i tym którzy przedstawili prezentacje, dziękuję za to, że dzielą się z nami wynikami swoich dokonań naukowych oraz doświadczeniem zawodowym.

Dr n. med. Małgorzacie Pasek, Przewodniczącej Komitetu Naukowego za przygotowanie programu Konferencji oraz materiałów konferencyjnych.

Konferencja to również ogromny wysiłek organizacyjny, no bo trzeba zadbać o to: żeby wszystko było jak należy, żeby niczego nie zabrakło, jednym słowem – żeby wszystko grało.

Serdeczne dziękuję Pani mgr Jolancie Tworowskiej, Przewodniczącej oraz wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie Konferencji.

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych już za nami. Zapraszam za rok w maju na kolejną, tym razem do Lublina.

Barbara Jobda
Procedura obsługi portów naczyniowych

Mija właśnie rok od czasu jak roku przekazaliśmy Państwu PROCEDURĘ OBSŁUGI PORTÓW NACZYNIOWYCH opracowaną z myślą o tym aby każda pielęgniarka do, której trafia pacjent z wszczepionym portem naczyniowym postępowała według ujednoliconych zasad.

Do Procedury dołączona była Książeczka Obserwacji i Obsługi Zaimplantowanego Portu Dożylnego, która jest integralną jej częścią.

Procedurę wraz z książeczką obsługi i pielęgnacji portu otrzymały wszystkie ośrodki onkologiczne /Pielęgniarki Naczelne/, Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Prezesi OT PSPO, oraz pielęgniarki oddziałowe oddziałów onkologii w szpitalach specjalistycznych.
Po roku nadszedł czas na ewaluację i wprowadzenie koniecznych uzupełnień dlatego
zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy chcą włączyć się w te działania o zgłoszenia i nadsyłanie uwag oraz propozycji zmian w procedurze.
Barbara Jobda Tel. 602610029 fax 22 7503867 e-mail bj@coi.waw.pl
Przypominamy, że w dalszym ciągu udostępniamy Program Kursu Doskonalącego OPIEKA NAD PACJENTEM Z ZAŁOŻONYM PORTEM DOŻYLNYM, /łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu wynosi 10 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 5 godzin i zajęcia praktyczne – 5 godzin. Autorem Programu jest dr Małgorzata Pasek
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych Program Kursu Doskonalącego OPIEKA NAD PACJENTEM Z ZAŁOŻONYM PORTEM DOŻYLNYM, otrzymał Rekomendacje ZG PSPO i będzie udostępniany nieodpłatnie po otrzymaniu pisma skierowanego do Zarządu Głównego PSPO.

Wszelkich szczegółowych informacji na ten temat udziela Prezes PSPO nr. tel. 602610029, e-mail: bj@coi.waw.pl lub na adres Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Wynaczynienia leków nowotworowych

Z przyjemnością informuję, że powołany przez ZG PSPO Zespół, którego celem było opracowanie procedury zapobiegania wynaczynieniu oraz postępowania pielęgniarki w przypadku jego wystąpienia zakończył pierwszy etap swojej pracy.

Opracowana przez Zespół procedura była prezentowana przez dr Małgorzatę Pasek podczas XX Jubileuszowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.

Obecnie opracowanie jest na etapie ostatnich poprawek i przygotowania do druku w formie rekomendacji PSPO.
Mamy nadzieję, że we wrześniu prace zostaną zakończone i będziemy mogli udostępnić wszystkim zainteresowanym dokument pt.

WYNACZYNIENIA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH
PROFILAKTYKA – POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE – EDUKACJA PACJENTÓW

rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.
Osoby zainteresowane, które chcą uzyskać informacje na powyższy temat proszę o kontakt Barbara Jobda Tel. 602610029 fax 22 7503867 e-mail bj@coi.waw.pl
Program Konferencjii TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.

JUBILEUSZOWA
XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO
PSPO – XX LAT DLA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.