Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PSPO w dniu 05.04.2016 r.

W dniu 05 kwietnia 2016 w Warszawie odbyło się VI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia. Po dokonaniu wyboru i ukonstytuowaniu się Komisji Zjazdowych, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Barbara Jobda zapoznała obecnych z Porządkiem Obrad. Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej Janina Książek, odczytała sprawozdanie Komisji stwierdzające że Walne Zgromadzenie jest Prawomocne …

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PSPO w dniu 05.04.2016 r. Czytaj więcej »