1

Zaproszenie na I Międzynarodową Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej”

Serdecznie zapraszam na I Międzynarodową Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej”, organizowaną przez Katedrę Pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Konferencja odbywać się będzie 7.09.2023 r. Udział w niej jest bezpłatny. Będzie miała charakter hybrydowy i będą Państwo mogli w niej uczestniczyć online.

Międzynarodową  Konferencję Onkologiczną „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej

Link do rejestracji: https://haochn.anstar.edu.pl/rejestracja/

Zapraszamy do udziału czynnego, swoje prace prosimy zgłaszać do 12.08. Zakwalifikowane prace zostaną wydane w e-monografii.

Zaprosiliśmy Gości z zagranicy, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnej kliniki, leczenia choroby nowotworowej, możliwości rokowania w zależności od stopnia zaawansowania choroby, ale przede wszystkim ukazanie procesu chorowania i zdrowienia jako drogi, która choć często trudna medycznie, dzięki holistycznemu podejściu do procesu leczenia i zaangażowaniu nie tylko specjalistów z różnych obszarów, ale też samego pacjenta i jego bliskich, może okazać się łatwiejsza do przebycia.

Organizowana konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę objęcia pacjenta onkologicznego i jego rodziny opieką psychologiczną od momentu postawienia diagnozy, potrzebę wyposażenia studentów kierunków medycznych i paramedycznych w umiejętność komunikacji z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi, zdolność rozpoznawania potrzeb pacjenta i dostosowania sposobów informowania o chorobie i sposobach leczenia do stanu psychofizycznego pacjenta oraz motywowania do współpracy. Podjęte zostaną również tematy związane z terapią zajęciową i rehabilitacją onkologiczną.

Dlatego bardzo serdecznie zapraszam osoby zainteresowane tematem naszej konferencji, Nauczycieli Akademickich, Studentów i wszystkich chętnych do uczestniczenia w naszej konferencji.

Szczególne zaproszenie, także do udziału czynnego, kieruję do Pacjentów, Ozdrowieńców i Opiekunów / Osób Bliskich Pacjentowi.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

dr Małgorzata Pasek, prof. AT
Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
I Międzynarodowej Konferencji Onkologicznej
HUMANISTYCZNE ASPEKTY OPIEKI
W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
https://haochn.anstar.edu.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” (umowa nr DNK/SP/549402/2022).
XXV Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Pielęgniarek Onkologicznych już za nami

Była rozwijająca, inspirująca I integrująca. Dziękujemy za Wasz tak liczny udział. Za aktywność i skupienie w czasie sesji i za wszystkie  dobre rozmowy.

Wierzymy, że  XXV Konferencja PSPO  pozostawiła w nas wszystkich nową wiedzę praktyczną, głębokie refleksje zawodowe i że posłużyła wymianie doświadczeń. Była też miłą  okazją do bezpośredniego spotkania, które tylko (mamy nadzieję) wzmogło pragnienie kolejnych naszych wspólnych rozmów i dobrych ogólnopolskich kontaktów !  Zapraszamy do udziału w naszych regionalnych spotkaniach i do zobaczenia na kolejnej ogólnopolskiej konferencji PSPO za rok. 

Fotorelację z konferencji można znaleźć naszej stronie FB
Projekt edukacyjny dla pielęgniarek: PACJENT W LECZENIU SYSTEMOWYM

IMMUNOTERAPIA W HEMATOONKOLOGII – WYBRANE ASPEKTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
– sesja edukacyjna dla pielęgniarek onkologicznych

8 grudnia 2022 r.

Miejsce szkolenia: Lublin, Hotel Wieniawski, ul. Sądowa 6

PROGRAM

9.00 – otwarcie szkolenia, Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Sesja I godz. 9.00 – 11.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/ Chemioterapia w leczeniu nowotworów, problemy związane z cytotoksycznością leków

 1. Immunoterapia w hematoonkologii, nowe możliwości Terapia Car-T-cells
 2. Szpiczak plazmocytowy – przebieg choroby, objawy, diagnostyka, nowe możliwości leczenia na różnych etapach choroby
  dr Leszek Kraj, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, SPCSK ul. Banacha, Warszawa
 3. Opieka nad pacjentem ze szpiczakiem mnogim: Rozwiązywanie problemów związanych z chorobą oraz terapią, edukacja i zalecenia dla pacjenta w zakresie postępowania z objawami niepożądanymi.
  mgr Katarzyna Nowak-Rzepko Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Sesja II godz. 11.15 – 13.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/ Opieka pielęgniarska nad pacjentem

 1. Przeszczep szpiku w hematoonkologii :
  rodzaje przeszczepów, technika zabiegu, co powinien wiedzieć dawca, przygotowanie chorego do przeszczepu, zalecenia po przeszczepie
  mgr Katarzyna Nowak-Rzepko Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie
 2. Dostęp obwodowy i port naczyniowy w praktyce pielęgniarki onkologicznej – sprzęt, zasady, postępowanie w przypadku wynaczynienia i najczęstszych sytuacji problematycznych.
  mgr Joanna Machnowska, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

13.00 – 13.15. Przerwa kawowa

Sesja III godz. 13.15 – 16.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/

 1. Kompleksowa / holistyczna edukacja pacjenta, u którego zastosowano chemioterapię w systemie szpitalnym, ambulatoryjnym lub domowym.
  dr Małgorzata Pasek Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 2. Jak się odżywiać w czasie terapii , interakcje żywności z lekami.
  dr n. o zdr. Agnieszka Surwiłło-Snarska, Narodowy Instytut Onkologii PIB w Warszawie
 3. Pomoc psychologiczna dla dawców opieki onkologicznych: psychoonkolog, warsztaty: „Stres spowodowany sytuacją trudną – jak sobie radzić w kryzysie”.

16.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia, certyfikaty. Lunch.
XXIV Ogólnopolska Konferencja PSPO w Teresinie już za nami

Pragnę podziękować wszystkim Uczestnikom za tak liczną obecność, za dobre spotkania, rozmowy i emocje, jest to dla nas motywacja do dalszych działań.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Prelegentów, jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Dziękuję także Komitetowi Naukowemu oraz Komitetowi Organizacyjnemu za ogromny wkład pracy i zaangażowanie bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. 

Mam nadzieję, że są Państwo zadowoleni zarówno z zakresu zagadnień merytorycznych, będących przedmiotem prezentacji i dyskusji, jak również z jej poziomu naukowego.

Za rok odbędzie się CXXV Jubileuszowa konferencja PSPO – Już dziś serdecznie zapraszam Państwa do udziału.

Jeżeli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi wrażeniami, przeżyciami czy przemyśleniami z konferencji, zachęcamy do kontaktu mailowego.

Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
Pacjent w leczeniu systemowym – wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej

Sesja edukacyjna dla pielęgniarek onkologicznych

OT Poznań: 22.09.2021

OT Gliwice 25.09.2021

OT Gdańsk: 07.10.2021

OT Bydgoszcz: 02.12.2021

Szczegółowe informacje i zapisy u Prezesów OT

Sesja I Godz. 9.00 – 11.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/

Chemioterapia w leczeniu nowotworów, problemy związane z cytotoksycznością leków

1. Działania niepożądane związane z podawaniem leków cytotoksycznych, profilaktyka i zalecenia postępowania klinicznego.

2. Żywienie w procesie leczenia pacjentów onkologicznych, interakcje żywności z lekami


Sesja II Godz. 11.30 – 14.00 /z pytaniami i ew. dyskusją/

Opieka pielęgniarska nad pacjentem onkologicznym w trakcie chemioterapii:

1. Kompleksowa/Holistyczna edukacja pacjenta, u którego zastosowano chemioterapię w systemie szpitalnym, ambulatoryjnym lub domowym.

2. Zalecenia pielęgniarskie, dla pacjenta w zakresie minimalizowania działań niepożądanych chemioterapii.

3. Podawanie chemioterapeutyków przez dostęp obwodowy i port naczyniowy – sprzęt, zasady, postępowanie w przypadku wynaczynienia i najczęstszych sytuacji problematycznych.


Sesja III Godz. 14.00 – 15.15 /z pytaniami i ew. dyskusją/

Pomoc psychologiczna dla dawców opieki onkologicznych:

1. „Stres spowodowany sytuacją trudną – jak sobie radzić w sytuacji kryzysowej”.


Podsumowanie Godz. 15.15 /certyfikaty, lunch/
XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy epidemiologiczne związane z epidemią  COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczestników zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowaną na wrzesień 2021 ogólnopolską konferencję PSPO.

Nowy termin konferencji będzie ustalony kiedy tylko przepisy epidemiologiczne na to pozwolą.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Pozdrawiam
Barbara Jobda