KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI – OPŁATY

Zarejestrowani uczestnicy konferencji w ramach opłaty konferencyjnej otrzymują:

  • udział w sesjach oraz warsztatach
  • identyfikator; materiały konferencyjne;
  • certyfikat;
  • wstęp na stoiska wystawców;
  • nielimitowane przerwy kawowe;
  • 2 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, uroczysta kolacja (środa), kolacja grillowa (czwartek)

wydarzenia towarzyszące niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

24 maja godz. 19.00 – 20.00  występ artystyczny Czesław Mozil SOLO

Wydarzenie nie jest finansowane ze środków innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMA oraz firm członkowskich Izby POLMED, PZPPF lub MedTech Polska

Opłata za udział w XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO wynosi :

800 zł – Członek PSPO (przysługuje członkom z co najmniej rocznym stażem, nie zalegającym w opłacaniu składek),

1200 zł – pozostali uczestnicy.

Zakwaterowanie uczestników w pokojach 2 osobowych.
Jeśli uczestnik konferencji chce wskazać kogo dokwaterować do jego pokoju prosimy o zaznaczenie tego podczas rejestracji i wpisanie imienia i nazwiska tej osoby /dokwaterować można tylko zarejestrowanego uczestnika/.

Opłaty dla uczestników nie korzystających z noclegu w hotelu wynoszą:

członkowie PSPO – 500 zł, pozostali – 900 zł

Osoby mające czynny udział otrzymują 300 zł zniżki w opłacie /przy autorstwie zbiorowym zniżkę otrzymuje pierwszy autor zakwalifikowanej pracy lub osoba prezentująca/

Opłatę za konferencję prosimy wnieść do dnia
10 maja 2023*

Dane do przelewu

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
02-781 Warszawa ul. W. K. Roentgena 5,
PKO SA 50 1240 1125 1111 0010 0064 0313

Tytuł płatności: XXV konferencja PSPO + nazwisko i imię uczestnika

*UWAGA!

Niedokonanie opłaty do dnia 10 maja będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

W sytuacjach wyjątkowych prosimy o kontakt z Barbara Jobda, tel: 602 610 029, e-mail: bj@coi.pl

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji prosimy zgłosić do organizatora e-mailem: bj@coi.pl. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od 1- 30 kwietnia 2023 – koszty manipulacyjne wynoszą 50%;
  • rezygnacja zgłoszona po 30 kwietnia 2023 – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
Scroll to Top