Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje firm farmaceutycznych, oraz ich wystawy są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, późn. zm.)

PROGRAM XXV KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ PSPO

dla pielęgniarek onkologicznych 

24 – 26 maja 2023 r.
Hotel Boss w Warszawie

24.05.2023 r. Środa 

Od  godz. 14.00 Rejestracja uczestników

godz. 14.30 – 15.30 lunch

godz. 16.00 – 19.00 SESJA INAUGURACYJNA 

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI – mgr Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

WYKŁAD INAUGURACYJNY

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA ORAZ ICH ROLA W PROCESIE LECZENIA, PIELĘGNOWANIA I ZARZĄDZANIA.

Z JAKIMI PROBLEMAMI KULTUROWYMI MIERZY SIĘ WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO? mgr piel., mgr socj. Barbara Kaliwoda

SESJA PANELOWA DYREKTORÓW DS. PIELĘGNIARSTWA

W JAKIM KIERUNKU IDZIEMY ? POSZUKIWANIE ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA O PIELĘGNIARSTWO

Moderator: mgr Barbara Jobda

20.00 uroczysta kolacja

25.05.2023 r. Czwartek

Śniadanie

godz. 9.00 – 11.00    SESJA I        

PRAKTYKA PIELĘGNIARKI ONKOLOGICZNEJ – NOWE STRATEGIE OPARTE NA DOŚWIADCZENIU

Prowadzący:, dr Janina Książek, dr Beata Barańska

PREHABILITACJA JAKO WIELOKIERUNKOWE PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO, mgr Joanna Kiwic-Szmuc, Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy oddział Gliwice

PREHABILITACJA W ONKOLOGII- DOŚWIADCZENIA WŁASNE, dr n.o zdr. Beata Barańska, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

ROZWÓJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTEM LECZONYM SYSTEMOWO NA PRZYKŁADZIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY, mgr Milena Miłowska, Oddział Onkologii Klinicznej, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

RANA (NIE)ONKOLOGICZNA, Agnieszka Kisielska, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Oddział Onkologii Klinicznej, Szczecin

OPIEKA NAD PACJENTKĄ W ODDZIAŁACH GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ „WCZORAJ I DZIŚ”, Wioletta Kubiak, Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań

DOŚWIADCZENIA PIELĘGNIAREK OPERACYJNYCH W ZABIEGACH ROBOTOWYCH Z ZAKRESU CHIRURGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ, mgr Ewa Dyktyńska, Joanna Paluch, Opolskie Centrum Onkologii

Koordynacja jako element nowoczesnej opieki onkologicznej. Model opieki pielęgniarki prowadzącej na przykładzie pacjentów chirurgicznych. dr Katarzyna Wójtowicz, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk

11.00-11.15 przerwa kawowa

godz. 11.15 – 12.15 SESJA II

W TROSCE O PACJENTA ONKOLOGICZNEGO – CIĄGŁE DOSKONALENIE WARUNKIEM NOWOCZESNEGO PIELĘGNOWANIA

Prowadzący: dr Sylwia Dahms, mgr Katarzyna Nowak-Rzepko

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE W NEUROCHIRURGII ONKOLOGICZNEJ. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ, dr hab. nauk humanistycznych Magdalena Paciorek, Blok Operacyjny NIO-PIB w Warszawie

ROLA PIELĘGNIARKI NEUROMODULACYJNEJ W OPIECE NAD PACJENTEM LECZONYM GŁĘBOKĄ STYMULACJĄ MÓZGU (DBS) I STYMULACJĄ RDZENIA KRĘGOWEGO (SCS), mgr piel. Iwona Walas, Klinika Nowotworów Układu Nerwowego Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

JAKOŚĆ OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWO JAKO KLUCZOWE ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ PIELĘGNIAREK W PROCEDURZE WLEWU DOŻYLNEGO, mgr piel. Małgorzata Wierzchowska, prywatna praktyka pielęgniarska

POWIKŁANIA SKÓRNE LECZENIA SYSTEMOWEGO W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ, mgr piel. Joanna Machnowska, Klinika Onkologii i Radioterapii, Pododdział Chemioterapii Dziennej NIO-PIB w Warszawie

12.15 – 12.35 Wykład sponsorowany

IMMUNOTERAPIA CAR-T WLECZENIU NOWOTWORÓW HEMATOLOGICZNYCH – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI – wykład sponsorowany, prof. Krzysztof Jamroziak, Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych CSK WUM,

GODZ. 12.35 – 13.15  SESJA III     

NOWOCZESNE PROCEDURY W HEMATOLOGII

Prowadzący: dr Janina Książek, dr Anita Szymańska

TERAPIA CAR-T. ROLA I UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W LECZENIU GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYMI LIMFOCYTAMI T, mgr Wiktoria Michalik, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach

ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTEM PO PRZETOCZENIU GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH LIMFOCYTÓW T, mgr Iwona Przewoźna, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Poznaniu

DIETA NEUTROPENICZNA – KONIECZNOŚĆ CZY PRZEŻYTEK?, mgr Kinga Malcherczyk, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

13.15 – 13.30 Wykład sponsorowany

CHEMIOTERAPIA DOMOWA-POMPA ELASTOMEROWA W PRAKTYCE, CO UDAŁO NAM SIĘ POPRAWIĆ?- mgr piel. Joanna Machnowska, Klinika Onkologii i Radioterapii, Pododdział Chemioterapii Dziennej NIO-PIB w Warszawie

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

 GODZ. 14.30 – 14.40 Wykład sponsorowany SKÓRA PACJENTA W TRAKCIE TERAPII ONKOLOGICZNEJ NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC PRODUKTY DO PIELĘGNACJI mgr Sylwia Czaińska, Bioderma

14.40 – 15.30 SESJA IV    PACJENT LECZONY NAPROMIENIANIEM

Prowadzący: dr Sylwia Dahms, mgr Małgorzata Wróblewska

ODCZYNY POPROMIENNE U CHORYCH W TRAKCIE RADIOTERAPII, Kinga Tyszkiewicz, Wielkopolskie Centrum Onkologii

PIELĘGNACJA SKÓRY W OBSZARZE NAPROMIENIANYM – DOŚWIADCZENIA WŁASNE NA PODSTAWIE STUDIUM PRZYPADKU, mgr piel. Adela Stawiarz, dr n. o zdr. Sylwia Dahms, Oddział Kliniczny Radioterapii, Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka

PRZYSPIESZONE CZĘŚCIOWE NAPROMIENIANIE APBI Z ZASTOSOWANIEM APLIKATORÓW ONKOSMART U CHORYCH Z RAKIEM PIERSI – OCENA WCZESNYCH ODCZYNÓW POPROMIENNYCH NA SKÓRZE, Justyna Szulc, mgr Magdalena Bertrandt- Łasińska, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu. Zakład Brachyterapii

15.30-15.40 Wykład sponsorowany

PIELĘGNACJA, PROFILAKTYKA I POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W SKÓRNYCH ODCZYNACH POPROMIENNYCH, mgr piel.  Angelika Borowiec – firma VERCO

15.40 – 16.00 Przerwa kawowa 

godz. 16.00 – 17.20 SESJA IV     

WIELOWYMIAROWY ASPEKT OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ WOBEC PACJENTA Z NOWOTWOREM GŁOWY I SZYI

Prowadzący: dr Anita Szymańska, dr Małgorzata Pasek, prof. ANS

CZY SZTUCZNA INTELIGENCJA MOŻE ZASTĄPIĆ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY (HEAD AND NECK) W DIAGNOSTYCE I LECZENIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI?, prof.dr hab.n.med. Wojciech Golusiński, Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ – STUDIUM PRZYPADKU, mgr piel. Janina Adamczyk, dr n.o zdr. Dahms Sylwia, Oddział Kliniczny Radioterapii, Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka

PROJEKT STANDARDU POSTĘPOWANIA PIELĘGNACYJNEGO U CHORYCH PO CAŁKOWITYM USUNIĘCIU KRTANI Z ZASTOSOWANIEM HME (WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOCI), dr n. med. Anita Szymańska, Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii

POZIOM WIEDZY PIELĘGNIAREK NA TEMAT PIELĘGNACJI RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ, dr n.med. Janina Książek, dr n.med. Renata Piotrkowska, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

17.20 – 17.35 wykład sponsorowany Novartis,

ZARZĄDZANIE NAJCZĘSTSZYMI POWIKŁANIAMILECZENIA INHIBITORAMI CDK4/6 W LECZENIU CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PIERSI. dr.Michał Kunkiel

20.00 Kolacja 

26.05.2023 r. Piątek

Śniadanie

godz. 9.00-10.00 SESJA VI     

VARIA

Prowadzący: dr Małgorzata Pasek, prof. ANS, , mgr Małgorzata Wróblewska

EDUKACJA RODZICÓW W ZAKRESIE PLANOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA POWSZECHNEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO HPV,
mgr Grażyna Waleńska, Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla Województwa Pomorskiego

PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA. CZY PORADZIMY SOBIE Z TABU? dr Małgorzata Pasek, prof. ANS, Konsultant krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

JĘZYK TERAPII ONKOLOGICZNEJ, JĘZYK WSPARCIA – DOŚWIADCZENIA WŁASNE, ŹRÓDŁA PISANE, mgr Maciej Krajewski, Wielkopolskie Centrum Onkologii

WSPARCIE ŻYWIENIOWE PACJENTA ONKOLOGICZNEGO., mgr dietetyki Ida Hoffmann

godz. 10.00-11.30    SPONSOROWANE WARSZTATY EDUKACYJNE

sala A ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE PRACY PIELĘGNIARKI ONKOLOGICZNEJ Z PACJENTKĄ Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM PIERSI, Adrianna Sobol, psychoonkolog, NOVARTIS

sala B STABILIZACJA I OCHRONA BAKTERIOBÓJCZA W PIELĘGNACJI DOSTĘPÓW NACZYNIOWYCH U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH, Joanna Rudek – 3M

sala C OPIEKA NAD DOSTĘPEM ŻYWIENIOWYM U PACJENTÓW W TERAPII ONKOLOGICZNEJ- Fresenius Kabi

SESJA VII               godz. 11.30- 13.30

PACJENT W LECZENIU SYSTEMOWYM

Prowadzący: dr Sylwia Dahms. dr Janina Książek

DOŚWIADCZENIA PACJENTEK PODDAWANYCH PROCEDURZE CHŁODZENIA SKÓRY GŁOWY, mgr Roksana Sroka, Narodowy Instytut Onkologii, Oddział Gliwice, Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH W PRZEBIEGU CHEMIOTERAPII- WSPIERAJĄCA ROLA PIELĘGNIARKI, lic. piel. Adrianna Korzepa, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu, Oddział Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii

PORTY NACZYNIOWE – PRZYSZŁOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE NADEJŚĆ, mgr Daniel Kuk, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie. Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

OCENA DOSTĘPU NACZYNIOWEGO TYPU PORT DOŻYLNY W OPINII PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH, dr n.med. Renata Piotrkowska, dr n.med. Janina Książek, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

OPIEKA PIELĘGNIARSKA W TRAKCIE LECZENIA PACJENTKI Z ROZPOZNANYM NOWOTWOREM PIERSI, mgr Joanna Rusinowska, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Oddział Chemioterapii Dziennej

13.30 – 14.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

godz. 14.00 obiad

godz. 14.30 – 15.00 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSPO

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie 

Scroll to Top