Program konferencji do pobrania w formacie PDF

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje firm farmaceutycznych, oraz ich wystawy są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, późn. zm.)

RAMOWY PROGRAM XXV KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ PSPO

dla pielęgniarek onkologicznych 

24 – 26 maja 2023 r.
Hotel Boss w Warszawie

24.05.2023 r. Środa 

Od  10.00 Rejestracja uczestników 

15.30 – 16.00 OTWARCIE KONFERENCJI

Wystąpienia zaproszonych Gości 

16.00 – 19.00 SESJA INAUGURACYJNA 

20.00 Uroczysta kolacja 

25.05.2023 r. Czwartek 

9.00 – 11.00 SESJA I  

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.30 SESJA II

13.20 –  14.00 Wykład sponsorowany  

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 18.00 SESJA III

18.00 – 18.30 Wykład sponsorowany

19.00 Kolacja 

20.05.2022 r. Piątek 

9.00 – 13.00 IV SESJA SZKOLENIOWO / WARSZTATOWA 

11.15 – 12.15 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSPO  

13.30-14.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

14.00 – 15.30 Obiad 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie 

Przewiń do góry