Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych – Zarząd Główny

Komitet Organizacyjny Konferencji

  • Przewodnicząca mgr Barbara Jobda – Prezes PSPO 
  • mgr Katarzyna Nowak-Rzepko – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  • mgr Alina Flejszer – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  • mgr Marta Mitruczuk – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  • mgr Urszula Czyżykowska – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Scroll to Top