Przewodnicząca Komitetu Naukowego XXV Konferencji PSPO –  dr Małgorzata Pasek 

Skład Komitetu Naukowego Konferencji 

 1. dr Małgorzata Pasek -Przewodnicząca
 2. dr Alicja Dyla – Gliwice 
 3. dr Janina Książek – Gdańsk
 4. mgr Małgorzata Wróblewska – Białystok
 5. dr Anita Szymańska – Poznań
 6. mgr Joanna Machnowska – Warszawa

Komunikat Komitetu Naukowego

Komitet Naukowy zaprasza do czynnego udziału w XXV konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO  

Zakres tematyczny konferencji: 

 1. Etyka, humanizm w pielęgniarstwie onkologicznym.
 2. Pielęgnowanie pacjenta w radioterapii. 
 3. Opieka pielęgniarska w chemioterapii i nowoczesnych terapiach systemowych. 
 4. Opieka interdyscyplinarna w pielęgniarstwie inwazyjnym.
 5. Dziecko chore na nowotwór.
 6. Nowe kompetencje pielęgniarki w onkologii.

Terenowe Oddziały PSPO mogą przygotować sesję. Plan sesji należy przesłać na adres: konferencja@pspo.pl. Autorzy wystąpień proponowanych w sesji zgłaszają swoje streszczenia indywidualnie.

ZASADY PRZYGOTOWANIA STRESZCZENIA

Streszczenia wystąpień należy przygotować według następujących wytycznych: 300 – 1000 wyrazów, czcionka Times New Roman 12 pkt, pojedynczy odstęp między wierszami, marginesy 2,5 cm. 

Streszczenie należy przesłać w formie pliku Word na adres: konferencja@pspo.pl 

W temacie korespondencji proszę zamieścić konferencja PSPO.  

Tytuł pliku: nazwisko autora-streszczenie 

Układ streszczenia powinien być następujący:

 • Imię i nazwisko autora / autorów  
 • Miejsce pracy 
 • Tytuł pracy 
 • Słowa kluczowe: maksymalnie 5 słów kluczowych

oraz  

Dla prac badawczych:  

Wstęp. Cel. Materiał i metody. Wyniki. Wnioski. 

Dla prac poglądowych

Cel pracy, podstawowe założenia oraz powinno stanowić układ ciągły (bez wypunktowań).  

Treść streszczenia w języku polskim. 

Termin zgłaszania prac: 10.04.2023 r. 

Streszczenia zakwalifikowanych prac zostaną umieszczone w  materiałach  konferencyjnych.  

Wzorem poprzednich lat pierwszy prezentujący pracę autor zakwalifikowanej pracy otrzyma zniżkę w opłacie konferencyjnej w wysokości 300 zł.  

Scroll to Top