DATA I MIEJSCE KONFERENCJI

18 – 19 – 20 maja 2022 r.
HOTEL KUŹNIA NAPOLEOŃSKA ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia

LOKALIZACJA I DOJAZD

Hotel zlokalizowany jest 30 km od Warszawy przy trasie przy trasie E 30 w kierunku na Poznań oraz 15 km od węzła autostrady A2, Wiskitki.

Hotel Kuźnia Napoleońska

PARKING

Hotel dysponuje parkingiem, dla uczestników konferencji parking jest bezpłatny.

RECEPCJA KONFERENCJI

Zlokalizowana będzie w miejscu obrad, w lobby hotelu.

Godziny pracy recepcji w trakcie konferencji:

  • 18 maja 2020 – w godz. 12:00 do rozpoczęcia obrad
  • 19 maja 2020 – od godz. 8:00 – 9.00
  • 20 maja 2020 – w godz. 11.00 – 12.00

Recepcja rejestrować będzie przybyłych uczestników, wydawać materiały konferencyjne, potwierdzać delegacje oraz udzielać informacji na temat a także pozostałych spraw organizacyjnych.

CERTYFIKATY

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów w recepcji konferencyjnej za okazaniem identyfikatora. Informujemy, że za udział w Konferencji wszystkim uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.

PROGRAM TOWARZYSZĄCY

Podczas ustalonych w programie przerw w obradach zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek kawowy oraz obiady serwowane w restauracji hotelu.

STOISKA WYSTAWCÓW

W dniach 18-20 maja 2022 r. w godzinach obrad konferencji odbędzie się wystawa firm farmaceutycznych oraz producentów sprzętu medycznego – zlokalizowana w głównym foyer hotelu.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje firm farmaceutycznych, oraz ich wystawy są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, późn. zm.)

Przewiń do góry